Pregled prvog modula Akademije ravnopravnosti 2018

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su imali za cilj stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva u BiH. Četvrta generacija Akademije ravnopravnosti namijenjena je vijećnicama i vijećnicima opštinskih/gradskih vijeća opština/gradova u BiH, načelnicama i načelnicima, savjetnicima i savjetnicama načelnica i načelnika opština u BiH te članovima i članicama organa političkih stranaka koji_e su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rjeešenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu. Ko su učesnici_e četrvte generacije Akademije ravnopravnosti saznajte ovdje. Akademija ravnopravnosti 2018 ima četiri modula, počela je u maju, a trajat će do novembra 2018. godine.

Prvi modul Akademije ravnopravnosti 2018, pod nazivom Politike ravnopravnosti spolova, održan je u Sarajevu u periodu od 18-20. maja 2018. Svaki od modula četvrte generacije Akademije ravnopravnosti, pa tako i ovaj, traje tri dana, a sastoji se od predavanja, radionica i diskusija. Fokus ovog modula je bio ukazati na osnove ravnopravnosti spolova u BiH.

Na prvom modulu Akademije ravnopravnosti smo diskutovali_e o sljedećim pitanjima:

Historijat institucionalne borbe za ravnopravnost spolova u BiH;

– Šta je rodna ravnopravnost?

– Zašto nam je bitna rodna ravnopravnost?

– Zakoni i javne politike za ravnopravnopravnost spolova u BiH;

– Izbori: zakonodavstvo, proces, institucije;

– Izbori i ravnopravnost spolova: Gdje su žene u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti?

– Javni nastup kroz teoriju i praksu.

Predavači i predavačice na ovom modulu su bili istaknuti_e stučnjaci_kinje za ravnopravnost spolova, a oni_e su: Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH; Saša Gavrić, stručnjak za ravnopravnost spolova i jedan od osnivača Sarajevskog otvorenog centra; Irena Hadžiabdić, predsjedavajuća Centralne izborne komisije BiH i Suad Arnautović, Centralna izborna komisija BiH. Moderator ovog modula, ali i predavač na temu Javni nastup kroz teoriju i praksu, je bio Aleksandar Hršum.

Akademija ravnopravnosti ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.

Program prvog modula Akademije ravnopravnosti 2018 je dostupan na ovom linku.