Ostale publikacije

Priručnik za državne službenike, civilno društvo i medije za prepoznavanje i postupanje u slučajevima diskriminacije Zakon o zabrani diskriminacije BiH – nezvanični prečišćeni tekst Komparativni pregled „Izvještaja Evropske komisije za BiH za 2015. godinu“ i „Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015“ Prijedlozi za unapređenje institucionalnih okvira zaštite i promocije ljudskih prava kroz reformu Institucije ombudsmena Podnesci o stanju prava LGBT osoba i prava žena u BiH Standardi nege zdravlja transeksualnih, transrodnih i osoba koje se rodno ne konformiraju Praktični vodič Univerzalni periodični pregled (UPP) Regionalna konferencija – Poboljšanje stanja ljudskih prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu – Preporuke Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija Alternativni model implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine CEDAW izvještaj za 2010. i dodatak izvještaju za 2013. Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini: analiza postdejtonskog političkog sistema