Pravno savjetovanje i zastupanje

Besplatno pravno savjetovanje Sarajevskog otvorenog centra je servis za zajednicu koji informiše i daje podršku LGBTI osobama u BiH u vezi sa njihovim ljudskim pravima, načinima korištenja postojećih bosanskohercegovačkih zakona koji ih štite i mehanizmima ostvarivanja tih prava.

Potreba za ovakvom vrstom aktivnosti uzrokovana je činjenicom da su LGBTI osobe najnevidljivija, najslabija i najmarginalizovanija društvena grupa. Homofobija i transfobija s kojom se LGBTI osobe svakodnevno doživljavaju u BiH, utječe na to da se malo njih odlučuje na coming out, zbog straha od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, a – s druge strane – nedostatak politike, te efikasnih i strateških planova vladinih institucija koji osnažuju i štite LGBTI osobe i njihova ljudska prava, stvorili su prostor u kojem postoje kvalitetni zakoni koji štite LGBTI osobe, ali oni nisu adekvatno implementirani.

Mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni i nedokumentovani, a LGBTI osobe koje su žrtve takvih krivičnih djela diskriminacije i zločina iz mržnje pored traume bivaju prepušteni samima sebi, bez podrške državnih institucija i sistema. Naš pravni tim je kroz kroz razne treninge i edukaciju obučen i senzibiliziran, te motiviran da radi na zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba.

Cilj Sarajevskog otvorenog centra jeste da pružimo LGBTI osobama prostor, mjesto i ljude kojima se mogu obratiti u slučajevima diskriminacije i/ili nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, te da ih osnažimo i ohrabrimo u procesu realizacije njihovih prava.

Uvijek ste dobrodošli_e u naše kancelarije koje se nalaze na adresi: Sarajevski otvoreni centar – Podgaj 14, 71000 Sarajevo. Takođe nam se možete obratiti na tel: 033/551-000, mobitel: 062/123-561, Viber ili Whattsapp, ili na mail: [email protected].