Pregled drugog modula Akademije ravnopravnosti 2017

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su imali za cilj stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Treća generacija Akademije ravnopravnosti namijenjena je vijećnicama i vijećnicima opštinskih/gradskih vijeća opština/gradova u BiH, načelnicama i načelnicima, savjetnicima i savjetnicama načelnica i načenika opština u BiH te članovima i članicama organa političkih stranaka koji_e su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu. Akademija ravnopravnosti 2017 ima tri modula, počela je u aprilu, a trajat će do juna 2017. godine.

Prvi modul Akademije ravnopravnosti 2017, pod nazivom Politike ravnopravnosti spolova, održan je u Sarajevu u periodu od 21-23. aprila 2017. Više o prvom modulu Akademije ravnopravnosti saznajte ovdje. Drugi modul Akademije ravnopravnosti pod nazivom Feminizam za sve je održan u periodu od 26-28. maja 2017. na Jahorini. Svaki od tri modula treće generacije Akademije ravnopravnosti, pa tako i ovaj, traje tri dana, a sastoji se od predavanja, radionica.

Na drugom modulu Akademije ravnopravnosti se raspravljalo o sljedećim pitanjima:

– Šta je feminizam i zašto nam je važan i danas?

– Ljudska prava LGBTI osoba

– Patrijarhalni modeli: žena majka kraljica

– Kako feminističke principe pretočiti u konkretne javne politike na lokalnom nivou?

– Uloga muškaraca u ostvarivanju stvarne ravnopravnosti spolova

U okviru ovog modula održan je i radionica mapiranja konkretnih oblasti djelovanja na lokalnom nivou na kojoj su učesnici_e imali_e priliku razmatrati konkretne probleme u svojoj lokalnoj zajednici i pronalaziti adekvatna rješenja koristeći se principima gender analize. U okviru predavanja Ljudska prava LGBTI osoba održana je živa biblioteka na kojoj su lezbejka, gej muškarac i biseksualna žena podijelili_e svoja lična iskustva sa učesncima_ama i prilikom odgovora na njihova pitanja.

Predavači i predavačice na ovom modulu su bili istaknuti_e stučnjaci_kinje za ravnopravnost spolova i ljudska prava iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a oni_e su: Aida Spahić, feministkinja, aktivistkinja i magstrica Rodnih studija; Vladana Vasić, rukovoditeljica zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra; Adnan Kadribašić, stručnjak za ravnopravnost spolova i antidiskriminacijske politike; Karolina Leaković, SDP Hrvatska; Radionicu je vodila Lejla Somun.

Akademija ravnopravnosti ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.

Program drugog modula Akademije ravnopravnosti 2017 je dostupan na ovom linku.