Kratke biografije polaznica i polaznika Akademije ravnopravnosti

Akademija ravnopravnosti_narandzasti

Od 22. do 24.05. ove godine, u Sarajevu će biti održan prvi od pet trodnevnih modula Akademije ravnopravnosti. Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, nastoje stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica/ka, liderki/a političkih stranaka i organizacija civilnog društva, a u nastavku teksta možete pročitati kratke biografije polaznika i polaznica naše Akademije.

Tatjana Čičić-Odžaković je rođena 1978. godine u Sanskom Mostu. Diplomirana je ekonomistica, trenutno nastanjena u Banjoj Luci. Zaposlena je u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova, a prije nego je dobila zaposlenje u ovoj instituciji, dugo je radila u privatnim kompanijama.

Tijana je članica foruma žena PDP-a. Ne obavlja nijednu fuknciju u vlasti.

Meliha Lekić je rođena 1947. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, na kom je stekla i zvanje doktorice hemijskih nauka. Nastanjena je u Sarajevu. Dugo je radila kao profesorica na Univerzitetu u Sarajevu (Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet), bila je zamjenica direktora OOUR-a Instituta za farmaciju i medicinsku hemiju, UMC-a Sarajevo, bila je članica raznih odbora i komisija, a 2012. godine odlazi u penziju. Izdala je 108 naučnih i stručnih publikacija, 4 udžbenika i 21 međunarodni u domaći naučnoistraživački projekat.

Meliha je potpredsjednica Glavnog odbora SDP BiH. Ne vrši nijednu funkciju u vlasti.

Arijana Aganović je rođena 1984. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjena. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na odsjeku za Komparativnu književnost i bibliotekarstvo, a magistrirala je religijske studije na Centru za interdisciplinarne studije u Sarajevu. Pohađala je brojne edukativne programe koji su se bavili pravima i položajem žena i politikom. Trenutno je zaposlena u Fondaciji Boris Divković, koja ima za cilj da edukuje mlade koji se bave politikom, a obavlja funkciju izvršne direktorice.

Arijana je članica Glavnog odbora NAŠE STRANKE, a zadužena je i za edukacijske programe članova i članica stranke.

Kenela Zuko je rođena 1976. godine. Nastanjena je u Vogošći. Doktorica je pedagoških nauka. Radila je kao školski psiholog u tri osnovne škole u Kantonu Sarajevo, a bila je nastavnica hemije 13 godina. Održala je više predavanja na teme koje se tiču porodice, odgoja, obrazovanja politike… Objavila je šest radova iz oblasti obrazovnog rada i pedagogije u domaćim glasilima. Udata je i majka troje djece.

Kenela je predsjednica Asocijacije FATMA, članica Mjesnog odbora SDA i članica Izvršnog odbora OO SDA Vogošća. Zastupnica je u Predstavničkom domu PFBiH i zamjenica predsjednice Komisije za ravnopravnost spolova PD PFBiH.

Vildana Bešlija je rođena 1973. godine u Goraždu. Nastanjena je u Sarajevu. Zaposlena je u Mojoj banci kao rukovoditeljica odjela za marketing i komunikacije od 2013. godine, a prije toga je radila kao media planer u Communis d.o.o. i Avaz roto pres d.o.o. Diplomirana je ekonomistica, a trenutno je na postdiplomskom studiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Vildana je članica Predsjedništva NAŠE STRANKE. Vijećnica je u Opštinskom vijeću Novo Sarajevo.

Maja Gasal-Vražalica je rođena 1983. godine. Po zanimanju je profesorica njemačkog jezika i književnosti.

Maja je članica DF-a. Ona je poslanica u Predstavničkom domu PSBiH i članica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova pri Predstavničkom domu PSBiH .

Lejla Imamović je rođena 1979. godine. Nastanjena je u Visokom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu. Zaposlena je kao voditeljica i realizatorka programa na Radiju “Q” Visoko.

Lejla je članica Opštinskog odbora DF-a Visoko. Ona je delegatkinja u Domu naroda PFBiH i zastupnica u Skupštini ZDK-a.

Draženka Subašić je rođena 1977. godine u Zenici gdje je i nastanjena. Završila je Ekonomski fakultet u Sarajevu, a sada je na postdiplomskom studiju istog fakulteta. Radila je u raznim bankama (Moja banka, Volksbank, Sberbank), kao i u mikrokreditnoj organizaciji LIDER. Stalna je sudska vještakinja ekonomske struke iz oblasti tržišne ekonomije, računovodstva i finansija, predsjednica je Nadzronog odbora Regionalne ekonomske zajednice za regiju Centralna BiH.

Draženka je članica Općinskog odbora DF-a. Predsjedavajuća je Skupštine ZDK-a.

Lazar Prodanović je rođen 1957. godine u Jelahu, nastanjen je u Zvorniku. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a specijalizirao se za opštu hirurgiju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. 1998. stiče zvanje primarijusa. Član je Međunarodne Federacije za mir – stekao je zvanje ambasadora mira. Član je Stručnog savjeta Agencije za lijekove, tima za reformu zdravstvenog sistema, upravljanje bolničkim sektorom i transfuziologijsku medicinu RS. Objavio je petnaest stručnih radova iz oblasti ratne traume i abdominalne hirurgije. Dobitnik je srebrne plakete Univerziteta u Tuzli i dobitnik je priznanja Povelja Komore doktora medicine Republike Srpske, za organizaciju porodiče zdravstvene zaštite.

Lazar je član Glavnog odbra SNSD-a i predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Zvornik. On je poslanik u Predstavničkom domu PSBiH.

Alma Kratina je rođena 1966. godine, nastanjena je u Zenici. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je završila i specijalizaciju na Zavodu za higijenu i tehnologiju. Radila je kao novinarka, ali i kao profesorica u srednjoj školi. Bila je zaposlena i u privatnoj veterinarskoj stanici “Zevet”. Jedna je od osnivačica UG “Dalija”, koje je osnovano da pomogne sugrađankama lošeg socijalnog statusa. Majka je troje djece.

Alma je predsjednica Kantonalnog odbora DF-a ZDK-a i članica Glavnog odbora DF-a. Ona je zastupnica u Predstavničkom domu PFBiH.

Aida Obuća je rođena 1975. godine. Nastajena je u Goraždu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu, pohađala je i Školu za političke studije Vijeća Evrope. Zaposlena je u J.P. Bosansko-podrinjske šume Goražde od 2006. godine. Udata je i majka je dvoje djece.

Aida je potpredsjednica Asocijacije žena SDA stranke. Predsjedavajuća je Skupštine BPK-a Goražde.

Edita Velić je rođena 1991. godine u Goraždu, gdje je i nastanjana. Bila je učenica generacije u srednjoj školi. Studentica je Fakulteta informacionih tehnologija u Mostaru. Bila je članica brojnih nevladinih organizacija (VejkUP, Asocijacija srednjoškolaca u BiH, Fond za omladinske projekte, Omladinska novinarska organizacija u BiH…), u kojima je bila aktivna u zagovaranju, pokretanju i organizovanju mnogih projekata u oblasti obrazovanja i kulture. Tokom 2012. godine je postala članica Odbora Mreže Omladinskih banaka BiH, te članica Predsjedništva “Prava za mlade” i članica Upravnog odbora Omladinske novinarske asocijacije u BiH. Aktivno govori pet stranih jezika (engleski, turski, španski, njemački i francuski).

Edita je članica DF-a. Ona je poslanica u Skupštini BPK-a Goražde.

Bajić Selma je rođena 1991. godine, nastanjana je u Sarajevu. Studentica je treće godine Pravnog fakulteta u Sarajevu. Trenutno je zaposjena u Dnevnom listu i Radiju Vrhbosna. Bila je polaznica brojnih škola i učestvovala je na raznim radionicama koje su se odnosile na politiku.

Selma je sekretarka Kantonalnog odbora Foruma mladih SDP BiH Sarajevo i članica Glavnog odbora SDP BiH. Ne obavlja funkciju u vlasti.

Neira Avdibegović je rođena 1986. godine u Sarajevu. Dipomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu ocjenom 10, na istom fakultetu je i magistrirala ocjenom 10. Nastanjena je u Vogošći. Do decembra 2014. bila je zaposlenica Union banke.

Neira je članica DF-a. Zastupnica je u Skupštini Kantona Sarajevo.

Anita Batarilo je rođena 1984. godine u Tomislavgradu, gdje je i nastanjena. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Anita je Članica HDZ BIH. Ona je zastupnica u Skupštini Kantona 10.

Damir Arnaut je rođen 1975. godine u Sarajevu, tu je i nastanjen. Doktor je pravnih nauka. Do decembra 2014. godine je radio kao docent na SSST-u, a prije toga je bio savjetnik za pravna pitanja u Ministarstvu sigurnosti BiH, bio je i ambasador BiH za Australiju i Novi Zeland, bio je i savjetnik za ustavno-pravna pitanja u Kabinetu člana Predsjedništva BiH od 2007. do 2010. godine. Bavio se i advokaturom za međunarodna pravna pitanja, a bio je advokat i savjetnik u Uredu SAD-a. Ima mnoštvo objavljenih radova iza sebe, kao i akademskih predavanja.

Damir je potpredsjednik SBB BiH, izvršni direktor i pravni savjetnik stranke. Poslanik je u Predstavničkom domu PSBiH.

Marijana Lončar je rođena 1976. godine u Tomislavgradu, tu je i nastanjena. Diplomirala je na Pravnom fakultetu. Od 2002. godine je zaposlena u Skupštini Kantona 10, gdje stalno napreduje, pa trenutno radi kao tajnica Skupštine.

Marijana nije članica nijedne stranke.

Jasna Lukić je rođena 1965. godine u Doboju, gdje je i nastanjena. Po struci je diplomirana inžinjerka hemije. Zaposlena je kao spoljna saradnica Instituta za akreditovanje BiH, a do decembra 2014. je bila pomoćnica ministra za energente u Ministarstvu indstrije, energetike i rudarstva. Bila je zaposlena kako profesorica hemije, a u rudniku lignita “Stanari” je radila kao rukovoditeljica kontrole kvaliteta i kao tehnologinja. Učestvovla je u brojnim projektima i naučnoistraživačkim radovima.

Jasna je članica Glavnog odbora SNSD-a Doboj. Poslanica je u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Lemana Terzimehić je rođena 1983. godine u Maglaju. Po zanimanju je profesorica razredne nastave, radi u Osnovnoj školi Hrasno u Sarajevu. Studentica je postdiplomskog studija Pedagoškog fakulteta u Sarajevu. Pohađala je brojne seminare i edukacije iz oblasti obrazovanja i rada sa djecom. Članica je Upravnog odbora Udruženja učitelja/ica Kantona Sarajevo. Objavila je jedan stručni rad pod nazivom Kompetencije za 21. vijek.

Lemana je članica Glavnog dbora SDP BiH, članica OO SDP BIH Novo Sarajevo i članica Predsjedništva OO SDP BiH Novo Sarajevo. Ne vrši funkciju u vlasti.

Bojana Vasiljević-Poljašević je rođena 1980. godine u Doboju, gdje i živi. Magistrirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, a odbranila je doktorsku disertaciju na Katedri za ekonomsko-pravne nauke na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Bila je zaposlena u Opštini Doboj u Odjeljenju za finansije , a od 2014. radi kao savjetnica predsjednika Republike Srpske. Udata je i majka je troje djece.

Bojana je članica Aktiva žena SNSD-a Doboj. Ne vrši funkciju u vlasti.

Jasna Duraković-Hadžiomerović je rođena 1978. godine u Sarajevu. Doktorica je žurnalističkih nauka. Zaposlena je kao profesorica na Fakultetu Političkih nauka u Sarajevu. Radila je kao profeorica u Drugoj ginmaziji, radila je u Raiffeisen grupaciji i brojnim drugim kao saradnica za odnose sa javnošću. Objavila je jednu autorsku knjigu i na desetine naučnih i stručnih radova.

Jasna je članica SBB BiH. Ona je zastupnica u Predstavničkom domu PFBiH i predsjedavajuća je Komisije za ravnopravnost spolova PD PFBiH.

Nermina Zaimović-Uzunović je rođena 1954. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjena. Zaposlena je kao profesorica na Univerzitetu u Zenici, a vanredna je profesorica na Univerzitetu u Sarajevu i na Univerzitetu “Fridrich Alexander”. Članica je nekoliko naučnih odbora. Autorica je 14 knjiga.

Nermina je članica Glavnog odbora SDP BiH i predsjednica Foruma žena SDP BiH. Ne vrši funkciju u vlasti.

Vjekoslav Bakla je rođen 1967. godine. Fakultet je završio u Zagrebu. Bio je ministar finansija u Zapadno-hercegovačkom kantonu. Dugo se bavi politikom, a bavi se i distribucijom lijekova. Oženjen je i otac petero djece.

Vjekoslav je potpredsjednik HDZ 1990. Zastupnik je u Predstavničkom domu PFBiH.

Edina Hrustić je rođena 1966. godine. Nastanjena je u Vitezu. Pravnica specijalizirana za krivično pravo. Bila je zaposlena u MUP-u SBK-a, a bila je i šefica Ispostave “Sarajevo osiguranje” u Vitezu. Udata je i majka jednog djeteta.

Edina je članica SBB BiH. Zastupnica je u Skupštini SBK-a i predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova.

Jusufović Munib je diplomirani pravnik. Radio je u prehrambenom kombinatu Bimal, a od 1992. godine počinje da se bavi politikom. Bio je načelnik Opštine Brčko.

Munib je član SBB BiH. Zastupnik je u Predstavničkom domu PFBiH i predsjednik Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda PD PFBiH.

Uma Isić je magistrica žurnalističkih nauka. Nastanjena je u Sarajevu. Trenutno radi doktorsku disertaciju iz oblasti komunikologije. Učestvovala je i na Ženskim studijama “Žarana Papić”. Od 2010. godine radi na poslovima stručne savjetnice za rad sa političkim sublektima u Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Za lokalne izbore 2012. godine bila je direktorica Glavnog centra za brojanje. Članica je stručnog Odbora Agencije za osnovno i srednje obrazovanje BiH. Iza sebe ima mnoštvo stručnih radova i publikacija.

Uma nije članica nijedne sranke.

Mira Ljubijankić se dugo bavi politikom (od 1968. godine). Aktivno je učestvovala u pripremi Zakona o ravnopravnosti i izglasavanja istog.

Mira je članica SDP BiH. Ona je zastupnica u Predstavničkom domu PFBiH.

Vesna Švancer je rođena u Zenici 1971. godine. Završila je Srednju ekonomsku školu, a trenutno je apsolventica na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Travniku. Ima jednu kćerku.

Vesna je članica SBB BiH. Ona je zastupnica u Predstavničkom domu PFBiH i članica Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda PD PFBiH.

Irhana Čajdin je rođena 1985. godine u Prozoru, trenutno je nastanjena u Bugojnu. Završila je Šumarski fakultet u Sarajevu. Završila je Akademiju za političke lidere/ke, certificirana je trenerica za socijaldemokratiju, završila je Regionalnu političku školu “Vučko”.

Irhana je članica Glavnog odbora SDP BiH. Vijećnica je u Opštinkom vijeću Bugojno.

Avdić Nedžada je rođena 1965. godine u Bijeljini, a trenutno živi u Tuzli. Završila je Pravni fakultet u Tuzli. Zaposlena je u dd “Gips” Tuzla već 29 godina.

Nedžada je članica Glavnog odbora DF-a Tuzla. Poslanica je u Skupštini TK-a.

Irma Marić je rođena 1983. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjena. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, odsjek žurnalistika. U toku studija se bavila omladinskom politikom, bila članica Savjetodavnog odbora mladih Općine Novi Grad Sarajevo i Općinske komisije za mlade navedene općine. Bila je polaznica prve Generacije BiH za Evropu. Radila je kao novinarka, te u prodaji i marketingu. U proteklom mandatu je bila imenovana za savjetnicu zamjenika ministra sigurnosti BiH.

Irma je članica Općinskog odbora i predsjedništva SDP BiH Novi Grad Sarajevo, članica Glavnog odbora SDP BiH, sekretarka za međunarodnu saradnju FOM SDP BiH i direktorica za projekte FOŽ SDP BIH. Također je članica Glavnog odbora mladih evropskih socijalista.

Lucija Vujica-Novaković je rođena 1972. godine u Kiseljaku. Nastanjena je u Sarajevu. Diplomirala je1999. godine na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te je iste godine zaposlena u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Sekretarka je Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Odbora za povratak izbjeglih i raseljenih osoba.

Željka Bošnjak rođena je 1963. godine u Busovači. Po zanimanju Radiološki tehničar, a zaposlena je u JU Dom Zdravlja Busovača. Dugi niz godina aktivno djeluje na promovisanju SDP BIH.

Članica je Predsjedništva SDP BIH.

Anela Šestić-Begović rođena je 1965. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, po zanimanju je ljekar specijalista porodične medicine i radiologije. Obavljala je dužnost šefice Odjela na Službi za radiološku dijagnostiku JU Kantonalna bolnica Zenica do decemba 2014.

Anela je članica SBB BiH, zastupnica je u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.