Rad sa zajednicom

Sarajevski otvoreni centar pored svojih zagovaračkih aktivnosti na polju LGBTI prava, kontinuirano radi sa LGBTI zajednicom radi njenog društvenog i pravnog osnaživanja, kroz različite cikluse i formate druženja, osnaživanja, informisanja i savjetovanja.

  • Rad sa LGBTI zajednicom – u našem sigurnom prostoru kroz različite formate ugošćavamo aktiviste_kinje iz naše zemlje i regoiona, ali i Evrope, te organizujemo različite zabavne sadržaje kao i radionice kroz koje se zajedno osnažujemo.
  • Web portal – LGBTI.ba je bosanskohercegovački virtuelni prostor, namijenjen javnosti i LGBTI zajednici, koji nudi aktuelne multimedijalne sadržaje o životu lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba, kao i o LGBTI kulturi, javnim politikama i pravima.
  • Pravna pomoć i savjetovanje – LGBTI osobama pružamo prostor, mjesto i ljude kojima se mogu obratiti u slučajevima diskriminacije i/ili nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, te podršku u procesu realizacije njihovih prava kroz besplatno pravno savjetovanje.
  • Peer to peer savjetovanje – okupili smo šest vršnjačkih savjetnika i savjetnica koji vam stoje na raspolaganju za prijateljski, ohrabrujući razgovor, tu su da vas slušaju, razumiju i podrže.
  • Psihološko savjetovanje – nudimo besplatno psihološko savjetovanje i psihoterapijski rad sa senzibilisanim psihologinjama. Za više informacija, pišite na [email protected].