Upoznajte učesnice i učesnike Akademije ravnopravnosti 2017.

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su imali za cilj stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Treća generacija Akademije ravnopravnosti namijenjena je vijećnicama i vijećnicima opštinskih/gradskih vijeća opština/gradova u BiH, načelnicama i načelnicima, savjetnicima i savjetnicama načelnica i načenika opština u BiH te članovima i članicama organa političkih stranaka koji_e su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu. Akademija ravnopravnosti 2017 ima tri modula i trajat će od aprila do juna 2017. godine.

Alić Enesa je diplomirana pravnica. Članica je Izvršnog odbora Asocijacije žena Stranke demokratske akcije Gradskog odbora Grada Tuzla. Predsjedavajuća je Komisije za ravnopravnost spolova Grada Tuzla.

Babić Ana je rođena 1958. godine. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Članica je Saveza za bolju budućnost BiH. Predsjedavajuća je Skupštine Kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Balić Senid diplomirao je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Član je Općinskog odbora Konjic Saveza za bolju budućnost BiH. Vijećnik je u Općinskom vijeću Općine Konjic.

Banožić Antonija rođena je 1987. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Članica je Predsjedništva Hrvatske republikanske stranke. Vijećnica je u Gradskom vijeću Široki Brijeg. Članica je Komisije za ravnopravnost spolova Grada Široki Brijeg.

Bartolić Danica rođena je 1948. godine. Diplomirana je ekonomistica. Sekretarka je Aktiva žena Saveza nezavisnih socijaldemokrata Opštine Laktaši. Članica je Komisije za ravnopravnost spolova Opštinskog vijeća Laktaši.

Begić Jasminka je rođena 1965. godine. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Članica je Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH. U periodu od 2012-2016. obnašala je funkciju načelnice Opštine Doboj Jug.

Bijedić Elvir je rođen 1971. godine. Član je Socijademokratske partije BiH. Vijećnik je u Gradskom vijeću Tuzla.

Ćesir-Škoro Ifeta je potpredsjedavajuća Foruma žena te članica Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH.

Hadžić Dževad rođen je 1970. godine. Diplomrao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Član je Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH. Predsjedavajući je Kluba poslanika Socijaldemokratske partije BiH u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Jarčević Hidajeta je rođena 1970. godine. Diplomirana je pravnica. Predsjedavajuća je Asocijacije žena Gradskog odbora Tuzla Stranke demokratske akcije. Vijećnica je u Gradskom vijeću Grada Tuzla.

Kavagić  Edis je rođen 1987. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Član je Glavnog odbora Saveza za bolju budućnost BiH. Zamjenik je Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Opštine Srebrenik.

Krsmanović Borjanka je rođena 1981. godine. Diplomirana je pravnica. Članica je Srpske demokratske stranke. Sekretarka je Skupštine Opštine Sokolac.

Kurtanović Mirnes je rođen 1985. godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Član je Demokratske fronte BiH. Politički je savjetnik u Kabinetu Potpredsjednika Federacije BiH.

Lovrić Marija rođena je 1986. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Vijećnica je u Gradskom vijeću Široki Brijeg te predsjedavajuća Komisije za ravnopravnost spolova Grada Široki Brijeg.

Novaković Božidar rođen je 1995. godine. Studira na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sekretar je Partije demokratskog progresa Istočna Ilidža. Savjetnik je za kulturu u Opštini Istočna Ilidža.

Obuća Bajro je član Stranke demokratske akcije. Vijećnik je u Opštinskom vijeću Goražde.

Omukić Snežana je rođena 1965. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Članica je Demokratske fronte BiH. Vijećnica je Opštinskog vijeća Novo Sarajevo i Gradskog vijeća Grada Sarajevo.

Planinčić Vlado rođen je 1988. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Nije direktno uključen u stranačke strukture. Obnaša funkciju  savjetnika načelnika Opštine Istočni Stari Grad.

Pobrklić Fatima je rođena 1995. godine. Studentica je Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Članica je Foruma mladih Saveza za bolju budućnosti BiH.

Prešić Nina je rođena 1988. godine. Diplomirala je na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Predsjednica je mladih Srpske demokratske stranke Republike Srpske, a članica je i Glavnog odbora Srpske demokratske stranke. Vijećnica je u Skupštini Grada Doboj.

Ramić-Šabanić Anela rođena je 1982. godine. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Članica je Socijaldemokratske partije BiH. Dugogodišnja je šefica Izbornih štabova Socijademokratske partije BiH na lokalnim i opštim izborima u BiH, kao i PR tokom izbornih kampanja.

Sirbubalo Aida rođena je 1979. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Članica je Demokratske fronte BiH. Vijećnica je u Opštinskom vijeću Goražde. Članica je Komisije za ravnopravnost spolova pri Opštinskom vijeću Goražde.

Spahić Adisa je rođena 1988. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Članica je Foruma žena Socijaldemokratske partije Gračanica.

Stevanović Denis rođen je 1989. godine. Diplomirao je na Saobraćajnom fakultetu. Predsjedavajući je Opštinskog odbora Socijalističke partije Stanari. Zamjenik je načelnika Opštine Stanari.

Sulejmanović Edita rođena je 1971. godine. Magistrirala je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Članica je Socijademokratske partije BiH, na lokalnim izborima 2016. je bila kandidatkinja za načelnicu sarajevske Opštine Novi Grad.

Šabotić Enida je  rođena 1990. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu. Članica je Saveza za bolju budućnsti BiH. Potpredsjednica je Foruma mladih Opštinskog odbora Novi grad Sarajevo Saveza za bolju budućnost BiH.

Tinjak Ajdin rođen je 1987. godine. Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Član je Glavnog odbora Saveza za bolju budućnost BiH. Vijećnik je u Opšinskom vijeću Opštine Konjic.

Trampić Gordana je rođena 1975. godine. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Članica je Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Predsjedavajuća je Skupštine Opštine Vlasenica.

Vuković Danijela je članica Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Šefica je Kabineta načelnika Opštine Vlasenica.