Šta nas očekuje na drugom modulu Akademije ravnopravnosti 2016?

Akademija-ravnopravnosti_narandzasti-1024x728Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar su, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, stvorili novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Ovogodišnja Akademija ravnopravnosti počela je u februaru. Prvi modul, koji je nosio naziv Politike ravnopravnosti spolova, već je održan u Sarajevu. Više o ovom modulu saznajte ovdje.

Drugi modul, koji nosi naziv Feminizam za sve se održava u Banjaluci u periodU od 18-20. marta. Svaki od četiri modula, pa tako i ovaj, traje tri dana, a sastoji se od predavanja, radionica, diskusija i sastanaka sa predstavnicama i predstavnicima organizacija civilnog društva. Na samom početku modula Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Republike Srpske, će imati uvodno obraćanje. Modreatorica modula je Duška Jurišić, jedna od najistaknutijih medijskih ličnosti u BiH.

Na drugom modulu Akademije ravnopravnosti će se raspravljati o sljedećim pitanjima:
– Šta je nama feminizam i zašto nam je važan i danas?
– Uloga muškaraca u ostvarivanju ravnopravnosti spolova
– Partijarhalni modeli: žena majka kraljica
– Kako feminističke principe pretočiti u konkretne javne politike?
– Kakvu promjenu želimo, rodno odgovorno budžetiranje
– Ravnopravnost LGBT osoba: u čemu je problem?

Predavačice_i na ovom modulu su stručnjakinje_ci u oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. A one_i su: Jasmina Čaušević, program koordinatorica Sarajevskog otvorenog centra; Ilija Trninić, izvršni direktor organizacije Peripetum Mobile; Sonja Lokar ekspertica za ravnopravnost spolova iz Slovenije; Karolina Leaković, članica SDP-a Hrvatska; Dženita Hrelja Hasečić, ekspertica za rodno odgovorno budžetiranje; Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije u Zagrebu.

Akademija ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnica_ka organizacija civilnog društva u BiH.

Učesnici Akademije ravnopravnosti su zastupnice i zastupnici, tj. poslanice i poslanici parlamenata na kantontalnom, entitetskom i državnom nivou, članice i članovi partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka, savjetnice i savjetnici ministara i ministarki na entitetskom nivou, koje_i su zainteresovane_i da jačaju vlastite kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će poboljšati ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.

Program drugog modula Akademije ravnopravnosti je dostupan na ovom linku.

Akademija ravnopravnosti 2016. je projekat koji se realizuje u partnerskoj saradnji Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra, a podržan je od strane Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA).