Šta nas očekuje na trećem modulu Akademije ravnopravnosti 2016?

Akademija ravnopravnosti_narandzastiFondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar su, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, stvorili novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Ovogodišnja Akademija ravnopravnosti počela je u februaru. Prvi modul, koji je nosio naziv Politike ravnopravnosti spolova, već je održan u Sarajevu. Više o ovom modulu saznajte ovdje. A drugi modul koji je nosio naziv Feminizam za sve se održao u Banjaluci. Više o drugom modulu saznajte ovdje.

Treći modul, koji nosi naziv Politika ženama se održava u periodu od 22-24. aprila u Mostaru. Svaki od četiri modula, pa tako i ovaj, traje tri dana, a sastoji se od predavanja, radionica, diskusija i sastanaka sa predstavnicama i predstavnicima organizacija civilnog društva. Na samom početku modula Ana Vuković, ravnateljica Gender centra Federacije BiH, će imati uvodno obraćanje. Modreatorica modula je Duška Jurišić, jedna od najistaknutijih medijskih ličnosti u BiH.

Na drugom modulu Akademije ravnopravnosti će se raspravljati o sljedećim pitanjima:
– Kakvu promjenu želimo: Natalitetne politike
– Kakvu promenu želimo: Žene u vojsci

– Kakvu promjenu želimo: Nasilje nad ženama
– Kakvu promjenu želimo: Seksualno i reproduktivno zdravlje
– Kakvu promjenu želimo: Kako do ravnopravnosti spolova u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti?

Predavačice_i na ovom modulu su stručnjakinje_ci u oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. A one_i su: Sabina Ćudić, zastupnica Skupštine Kantona Sarajevo i koordinatorica Inicijative F5; Mersida Mešetović, brigadirka u Oružanim snagama BiH; Natalija Pertić, pravna ekspertica; Meliha Lekić, penzionisama profesorica Medicinskog fakulteta u Sarajevu, te Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.

Na ovom modulu će se održati i medijska radionica, pod nazivom Prezentacijske vještine, koju će voditi Duška Jurišić, a čiji je cilj da se učesnice i učesnici upute u pravilno predstavljanje tokom javnih nastupa i izlaganja, ali i kako da razbiju strah od istih.

Akademija ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnica_ka organizacija civilnog društva u BiH.

Učesnici Akademije ravnopravnosti su zastupnice i zastupnici, tj. poslanice i poslanici parlamenata na kantontalnom, entitetskom i državnom nivou, članice i članovi partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka, savjetnice i savjetnici ministara i ministarki na entitetskom nivou, koje_i su zainteresovane_i da jačaju vlastite kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će poboljšati ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.

Program trećeg modula Akademije ravnopravnosti je dostupan na ovom linku.

Akademija ravnopravnosti 2016. je projekat koji se realizuje u partnerskoj saradnji Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra, a podržan je od strane Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA).