Zakon o zabrani diskriminacije

Zagovaramo izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH u skladu sa preporukama Evropske komisije iz Struktuiranog dijaloga o pravosuđu i Izvještaja o napretku (Progress Report). Cilj nam je usklađivanje zakona s pravnom stečevinom Evropske unije, kao i efikasna primjena zakona. Takođe, zagovaramo izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH tako da jasno definiraju osnove na kojima je diskriminacija zabranjena i da se eksplicitno navedu: rod, spol, seksualna orijentacija, rodni identitet i spolne karakteristike.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije BiH možete pronaći OVDJE.

16/11/2016
Zakon o zabrani diskriminacije BiH – nezvanični prečišćeni tekst

Donosimo nezvanični prečišćeni tekst Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa izmjenama i dopunama koje su u julu ove godine...

06/05/2016
Po prvi put na nivou cijele države usvojena javna politika koja uključuje LGBTI osobe

Akcioni plan za sprečavanje diskriminacije u BiH usvojen na Vijeću ministara Na svojoj 53. redovnoj sjednici održanoj krajem aprila (26.04.2016.) Vijeća ministara Bosne i...

04/04/2016
U bh. parlamentu u proceduri tri zakona na kojima je SOC radio

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za utorak, 05.04.2016. godine, kada će u prvom čitanju biti diskutovano, između ostalog, i o tri zakona u...

13/01/2016
Vijeće ministara predložilo izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je 23. decembra 2015, na svojoj 36. sjednici, nacrt zakona kojim se poboljšava Zakon o zabrani diskriminacije....

18/09/2015
LGBT.BA: Intervju: Saša Gavrić: Izmjenom zakona do bolje zaštite LGBT osoba

Iako Zakon o zabrani diskriminacije postoji od 2009. godine, do sada nije podignuta niti jedna tužba za diskriminaciju LGBT...

09/09/2015
Ravnopravnost spolova i zabranu diskriminacije uključiti u Zakon o sportu u BiH

Na narednoj, sedamnaestoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 16. septembra, na dnevnom redu naći će se Prijedlog izmjena i dopuna Zakona...