Interspolnost

09/03/2021
Konferencija o pravima interspolne djece: Važnost inkluzivne zdravstvene i pravne zaštite

Sarajevski otvoreni centar (SOC) je 05.03.2021. u Sarajevu organizirao konferenciju pod nazivom „Između spolova i stvarnosti: Prava interspolne djece u zdravstvenom sistemu...

17/12/2020
Između spolova i stvarnosti: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o postupanju s interspolnim osobama

Priručnik koji je pred vama kreiran je udruženim nastojanjima i radom autora_ica iz BiH, Srbije i Hrvatske i tematizira tri aspekta položaja i postupanja sa interspolnim...

07/12/2020
Između spolova i stvarnosti: Kampanja podizanja svijesti o interspolnim osobama/stanjima

Pokrećemo kampanju podizanja svijesti o interspolnim osobama/stanjima, sa posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu, kroz predstavljanje rezultata istraživanja o pravima...

11/11/2020
Tijela koja nadilaze binarnost 2: Istraživanje o pravima interspolne djece u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine

Predstavljamo izvještaj u kojem se analiziraju prava interspolne djece u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine. Na početku se daje kratak osvrt na prethodno istraživanje –...

03/02/2020
SOC traži istraživača_icu za istraživanje o pravima interspolne djece u zdravstvenom sistemu BiH

Sarajevski otvoreni centar objavljuje poziv za dostavljanje prijava u svrhu provođenja istraživanja o pravima interspolne djece u zdravstvenom sistemu. Kako bismo u našem radu...

26/10/2018
Saopštenje povodom Međunarodnog dana svijesti o interpolnim osobama

Oktobar je važan mjesec za interpolne i transrodne osobe. Dok se 22. oktobar obilježava kao Međunarodni dan depatologizacije trans identiteta, 26. oktobar je Međunarodni dan...