Pregled prvog modula Akademije ravnopravnosti 2017

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su imali za cilj stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Treća generacija Akademije ravnopravnosti namijenjena je vijećnicama i vijećnicima opštinskih/gradskih vijeća opština/gradova u BiH, načelnicama i načelnicima, savjetnicima i savjetnicama načelnica i načenika opština u BiH te članovima i članicama organa političkih stranaka koji_e su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu. Akademija ravnopravnosti 2017 ima tri modula, počela je u aprilu, a trajat će do juna 2017. godine.

Prvi modul Akademije ravnopravnosti 2017, pod nazivom Politike ravnopravnosti spolova, održan je u Sarajevu u periodu od 21-23. aprila 2017. Svaki od tri modula treće generacije Akademije ravnopravnosti, pa tako i ovaj, traje tri dana, a sastoji se od predavanja, radionica, diskusija i sastanaka sa predstavnicama i predstavnicima organizacija civilnog društva. Fokus ovog modula je bio ukazati na osnove ravnopravnosti spolova u BiH.

Na prvom modulu Akademije ravnopravnosti se raspravljalo o sljedećim pitanjima:

– 2001-2016: Politike ravnopravnosti spolova u BiH: Šta smo postigli_e?

– Politike ravnopravnosti spolova u BiH: Šta nas očekuje?

– Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH

– Gender akcioni plan BiH i lokalni gender akcioni planovi

– Izbori: zakonodavstvo, proces, institucije; Gdje su žene u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti?

U okviru ovog modula održan je i trening Gender analiza na kojem su učesnici_e imali_e priliku razmatrati konkretne dokumente i na njih primjenjivati principe gender analize. Održana je i diskusija pod nazivom Ravopravnost spolova: Saradnja između politike i organizacija civilnog društva gdje su Sabiha Husić (Medica Zenica), Mirsada Bajramović (Zemlja djece, Tuzla) i Stanojka Tešić (Forum žena, Bratunac), koje su među najistaknutijim predstavnicama organizacija civilnog društva čije djelovanje je posvećeno borbi za dostizanje stvarne ravnopravnosti spolova, učesnicima_ama predstavile svoj rad na lokalnom nivou.

Predavači i predavačice na ovom modulu su bili istaknuti_e stučnjaci_kinje za ravnopravnost spolova iz Bosne i Hercegovine, a oni_e su: Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH; Adnan Kadribašić, stručnjak za ravnopravnost spolova i antidiskriminacijske politike; Vinka Berjan, prošlogodišnja učesnica Akademije ravnopravnosti i djelatnica Skupštine Opštine Istočna Ilidža; Adis Arapović, politolog (Centri civilnih inicijativa).

Akademija ravnopravnosti ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.

Program prvog modula Akademije ravnopravnosti 2017 je dostupan na ovom linku.