Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2015

Akademija ravnopravnosti_narandzastiFondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar

objavljuju poziv za učešće na jednogodišnjoj

AKADEMIJI RAVNOPRAVNOSTI 2015

Rok za prijave: 15.03.2015.

 

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, nastoje stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica/ka, liderki/a političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Ciljevi Akademije ravnopravnosti:

  • jačati kapacitete političkih liderki i lidera u oblasti ravnopravnosti spolova i politika ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, u svrhu unapređenja prava građanki i građana Bosne i Hercegovine;
  • jačati saradnju između donositeljica i donositelja odluka sa predstavnicama i predstavnicima organizacija civilnog društva u BiH.

Akademija ravnopravnosti je namijenjena:

  • zastupnicama i zastupnicima, tj. poslanicama i poslanicima parlamenata na kantontalnom, entitetskom i državnom nivou;
  • članicama i članovima partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka, i
  • savjetnicama i savjetnicima političkih lidera i liderki, te ministarki i ministara na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou,koje/i su zainteresovani da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će poboljšati ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.

Struktura Akademije ravnopravnosti

Akademija ravnopravnosti se sastoji od pet trodnevnih modula. Tri modula su posvećena isključivo bh. učesnicama i učesnicima, dok će četvrti modul biti zajednički regionalni događaj, uz učešće političarki i političara iz susjednih država.

Prva četiri modula se sastoje od predavanja, radionica, diskusija i sastanaka sa predstavnicama i predstavnicima organizacija civilnog društva. Predavačice i predavači dolaze iz političke prakse, međunarodnih organizacija, tijela za ravnopravnost spolova, akademske zajednice, medija i nevladinih organizacija iz BiH i regije.

Peti i zadnji modul predstavlja studijsku posjetu Zagrebu, u okviru koje će se razmijeniti informacije sa predstavnicama i predstavnicima Sabora, izvršne vlasti, nezavisnih tijela i organizacija civilnog društva. Prisustvo na svim modulima je obavezno.

Ovo su termini i mjesta održavanja Akademije ravnopravnosti:

Modul Tema modula Lokacija/Termini
1 BiH – Najkompleksniji politički sistem? Sarajevo, 24-26.04.2015.
2 Feminizam za sve Neum, 22-24.05.2015.
3 Politika ženama Jahorina, 19-21.06.2015.
4 Inkluzivno društvo:zaštita manjina u kontekstu EU integracija Sarajevo, 11-13.09.2015.
5 Studijska posjeta:Ravnopravnost spolova i Evropska unija Zagreb,oktobar ili novembar 2015.

 

Troškovi Akademije

Organizatori snose troškove smještaja, ishrane, osvježenja te učešća na Akademiji. Putne troškove učesnice i učesnici snose sami.

Za studijsku posjetu u Zagreb, organizatori osim smještaja i ishrane snose i troškove putovanja.

Kako se prijaviti na Akademiju?

Ukoliko pripadate jednoj od gore navedenih ciljnih skupina i želite da učestvujete na Akademiji, onda vas molimo da svoju prijavu pošaljete na mailove: [email protected] i [email protected].

Prijava (word ili PDF dokument) treba da sadrži a) kratku biografiju (do tri stranice), b) kratko motivaciono pismo (do dvije stranice), sa informacijom na koji način želite koristiti znanje i poznanstva koje ćete steći na Akademiji.

Prijava mora sadržavati i c) kontakt telefon, d) e-mail adresu, e) informaciju ispred koje stranke i kojeg organa stranke se prijavljujete i f) vršite li neku funkciju u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti kantona, entiteta ili države.

Prijave se šalju najkasnije do 15. marta. Broj mjesta je ograničen na 25. U slučaju većeg broja prijava, organizatori vrše izbor polaznica/ka uzimajući u obzir ravnomjernu spolnu, stranačku i regionalnu zastupljenost. Polaznice/ci koji su odabrani će o istom biti obaviješteni do 1. aprila 2015. godine.

Akademiju ravnopravnosti organizuju:

Fondacija Friedrich Ebert (FES) osnovana je 1925. kao političko nasljeđe prvog demokratski biranog njemačkog predsjednika države, Friedricha Eberta. Fondacija kroz svoje kancelarije u Sarajevu i Banjoj Luci, zalaže se za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera, Fondacija Friedrich Ebert organizuje različite obrazovne i informativne programe, a kroz svoje studije i publikacije obrađuje i analizira centralne društvene i ekonomsko-političke teme. Saznajte više na www.fes.ba.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBT (lezbejke, gej, biseksualne i trans*) osoba i žena. Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nestranačka, neprofitna organizacija koja teži osnažiti LGBT osobe i žene kroz jačanje zajednice i građenje pokreta. SOC također javno promoviše ljudska prava LGBT osoba i žena, te zagovara unapređeno zakonodavstvo i bolje politike u Bosni i Hercegovini na državnom, evropskom i međunarodnom nivou. Saznajte više na www.soc.ba.

PDF verziju konkursa možete preuzeti na ovom linku.