Strategija za borbu protiv diskriminacije

Tokom 2014. godine inicirali smo debatu unutar civilnog društva o načinima izrade strategije za borbu protiv diskriminacije u BiH, uz pomoć stručnjakinja iz Hrvatske i Srbije koje su bile uključene u procese donošenja i/ili usvajanja strategija i akcionih planova sveobuhvatne borbe protiv diskriminacije u svojim državama.

Sarajevski otvoreni centar zagovara izradu i usvajanje višegodišnje strategije i akcionog plana za borbu protiv diskriminacije koji bi se primjenjivali u čitavoj državi, i koji bi predviđali konkretne i realistične mjere na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou za borbu protiv diskriminacije, između ostalog, i LGBT osoba, a u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva.

23/07/2015
Po prvi put: Evropski sud za ljudska prava donio presudu da se prava istospolnih parova moraju zakonski priznati

Ova presuda pruža LGBTI aktivistima i aktivistkinjama snažne argumente za zaštitu u državama članicama Vijeća Evrope koje ne prepoznaju istopolne...

17/06/2015
Treći sastanak Međukantonalnog foruma protiv diskriminacije u organizaciji Misije OSCE-a

Predstavnice Sarajevskog otvorenog centra govoriti će o tome zašto Bosni i Hercegovini treba strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije, te o stanje ljudskih prava...

04/05/2015
Novi policy paperi vezani za Zakon o zabrani diskriminacije i strategiju borbe protiv diskriminacije

Diskriminacija je zabranjena Ustavom BiH, ustavima entiteta, međunarodnim ugovorima te nacionalnim zakonodavstvom i drugim relevantnim pravnim...

31/03/2015
Strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije

Strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije - Izazovi i mogućnosti za napredak u Bosni i...

10/10/2014
Ženeva: SOC predstavio preporuke za unaprijeđenje prava LGBT osoba i žena u BiH

Sarajevski otvoreni centar je u četvrtak, 9. oktobra na UPR predsesiji (UPR pre-session) predstavio izlaganje i preporuke koje bi doprinijele unapređenju prava LGBT osoba i...

05/05/2014
Ljudska prava tema na sjednici EU-BiH strukturisanog dijaloga

Nakon što su učestvovale na seminaru 7. marta i uputile otvoreno pismo Vijeću ministara BiH, Direkciji za evropske integracije BiH, Delegaciji Evropske unije u BiH i Evropskoj...