Šta nas očekuje na trećem modulu Akademije ravnopravnosti?

Akademija ravnopravnosti_narandzastiFondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, nastoje stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Prvi modul Akademije ravnopravnosti, pod nazivom BiH: najkompleksniji politički sistem? i drugi modul pod nazivom Feminizam za sve, kao i studijska posjeta Zgrebu su već održani.

Posljednji, treći modul Akademije ravnopravnosti se održava u periodu od 06-08. novembra u Vitezu. Ovaj modul nosi naziv Politika ženama, a sastojat će se od predavanja, radionica, diskusija. Moderatorica modula je Duška Jurišić.

Na trećem modulu Akademije ravnopravnosti će se raspravljati o sljedećim pitanjima:

  • Finansije i javni budžeti
  • Rodno odgovorno budžetiranje
  • Kakve promjene želimo: Povećano učešće žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti
  • Kakve promjene želimo: Kako Gender akcioni plan provoditi na nivou entiteta i kantona

U okviru ovog modula biće predstavljen rad Gender centra Republike Srpske, a  održat će se i radionica Prezentacijske vještine, koju će voditi Duška Jurišić, a čiji je cilj da se učesnice i učesnici upute u pravilno predstavljanje tokom javnih nastupa i izlaganja, ali i da se upute kako da razbiju strah od istih.

Predavači i predavačice na ovom modulu su: Svetlana Cenić, ekonomistica; Jelena Milinović, doktorka društvenih nauka u interdisciplinarnoj oblasti rodne studije i šefica Odsjeka za koordinaciju, edukaciju i saradnju u Gender centru Republike Srpske; Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Republike Srpske; Duška Jurišić, novinarka; Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra; Kika Babić-Svetlin, stručna savjetnica za planiranje, razvoj i monitoring GAP-a BiH u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH.

Akademija ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.

Učesnici Akademije ravnopravnosti su zastupnice i zastupnici, tj. poslanice i poslanici parlamenata na kantontalnom, entitetskom i državnom nivou, članice i članovi partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka, koje_i su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će poboljšati ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.

Radna verzija programa trećeg modula Akademije ravnopravnosti je dostupna na ovom linku.