Zagovaranje

Ljudska prava žena mogu biti ojačana samo uz postojanje odgovorne, povjerenja vrijedne, proaktivne države. Provođenjem državnih, evropskih i međunarodnih akcija zagovaranja i lobiranja (zasnovanih na aktivnostima praćenja i nadziranja stanja), sami ili sa partnerima, Sarajevski otovoreni centar pozitivno utiče na primjenjivanje postojećih zakona i politika i traži usvajanje novih, nužnih zakonodavnih mjera.

Aktivnosti programa Prava žena Sarajevskog otvorenog centra u 2018. godini: Zahtijevamo najmanje 40% žena u vladama SOC uputio zahtjeve za imenovanje vlada u BiH uz poštivanje ZORS-a, a iste možete uputiti i Vi Sarajevski otvoreni centar zahtijeva najmanje 40% ministrica u Vladi Kantona Sarajevo Medijima povodom Opštih izbora 2018. Korak ka ostvarivanju stvarne rodne ravnopravnosti u Kantonu Sarajevo Izvještaj EK: BiH stagnira u oblasti ljudskih prava žena i LGBTI osoba Utvrđen Prijedlog Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u Federaciji BiH: potrebna unapređenja BiH, ni godinu i pol od usvajanja Zakona o sportu, još nije formirala Vijeće za sport Upućeni amandmani na Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine Predsjedavajuća Komisije za jednakopravnost spolova Parlamenta Federacije BiH, Jasna Duraković, o problemu nasilja u porodici KAMPANJA: Prepoznaj seksualno uznemiravanje! Test: Da li se Vaše ponašanje može svrstati u seksualno uznemiravanje?