CEDAW

Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena –CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) koja je stupila na snagu 3. septembra 1981. godine kao globalni i sveobuhvatni pravno obvezujući međunarodni ugovor.

Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW) do danas je prihvatilo 185 država ili više od 90 posto članica Ujedinjenih naroda među kojima i Bosna i Hercegovina.

Održan trening u okviru projekta Lokalizacija CEDAW-a Predstavljen Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW konvencije i stanju ženskih ljudskih prava u BiH CEDAW izvještaj za 2010. i dodatak izvještaju za 2013.