CEDAW

Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena –CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) koja je stupila na snagu 3. septembra 1981. godine kao globalni i sveobuhvatni pravno obvezujući međunarodni ugovor.

Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW) do danas je prihvatilo 189 država ili više od 90 posto članica Ujedinjenih naroda među kojima i Bosna i Hercegovina.

04/03/2015
Održan trening u okviru projekta Lokalizacija CEDAW-a

U periodu od 22. do 24. februara u Laktašima je održan trening u okviru kojeg je urađen nacrt dokumenta koji obuhvata indikatore, izvore i metode prikupljanja podataka,...

18/07/2013
Predstavljen Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW konvencije i stanju ženskih ljudskih prava u BiH

Na 55. zasjedanju CEDAW Komiteta u Ženevi, nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Cape Verde i Ujedinjenog Kraljevstva u ponedjeljak su predstavile prioritete i...

12/06/2013
CEDAW izvještaj za 2010. i dodatak izvještaju za 2013.

Neformalna mreža ženskih nevladinih organizacija predvođena Sarajevskim otvorenim centrom (2013) The 3rd Alternative Report on the Implementation of CEDAW and Women's Human...