Tim

Kontakt:
Sarajevski otvoreni centar
Čekaluša 16, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 (33) 551 000 (programski tim)
—– + 387 (33) 551 001 (menadžment, finansije i administracija)
fax: + 387 (33) 551 002
www.soc.ba
[email protected]

Skupštinu Sarajevskog otvorenog centra čine:
Damir Banović, Saša Gavrić, Marinha Barreiro, Arijana Aganović, Feđa Bobić i Inela Hadžimešić.

Upravni odbor Sarajevskog otvorenog centra čine:
Aida Spahić, Adnan Kadribašić, Adrijana Hanušić Bećirović, Midhat Izmirlija i Elmaja Bavčić

 

TIM SARAJEVSKOG OTVORENOG CENTRA

Emina Bošnjak
Izvršna direktorica
[email protected]

Emina je koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru od decembra 2011. i regionalna urednica online magazina B-Turn za Bosnu i Hercegovinu, kao i saradnica online magazina Submagazin za indie kulturu u BiH. Godine 2016. je preuzela funkciju izvršne direktorice organizacije.

Aida Malkić
Rukovoditeljica programa
[email protected]

Aida je apsolventica master studija na Odsjeku za psihologiju Univerziteta u Sarajevu, gdje je i diplomirala. Njeni istraživački interesi uključuju pitanja iz oblasti borbe protiv diskriminacije, socijalnih nejednakosti i socijalne zaštite. Timu SOC-a se pridružila 2018. godine i preuzela funkciju rukovoditeljice programa.

Vladana Vasić
Rukovoditeljica zagovaranja
[email protected]

Vladana je završila studij prava na Univerzitetu u Sarajevu, a u Sarajevskom otvorenom centru je već od aprila 2012, prvo kao volonterka a od jula 2012. kao saradnica za pravna pitanja/pravno savjetovalište i za pitanja zagovaranja. Godine 2016. je preuzela funkciju rukovoditeljice zagovaranja.

Jozo Blažević
Koordinator programa
[email protected]

U periodu između 2006. i 2012., prošao je niz konferencija, edukacija i treninga na različite teme na kojima je stekao iskustvo u projektiranju, organiziranju i vođenju seminara i radionica. U Sarajevskom otvorenom cetru radi na aktivnostima vezanim za direktan rad sa LGBT zajednicom.

Delila Hasanbegović
Koordinatorica programa
[email protected]

Delila je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U timu Sarajevskog otvorenog centra je od 2015. godine. Autorica je više objavljenih radova na temu ljudskih prava žena i LGBTI osoba, rodne ravnopravnosti, feminizma, reproduktivne pravde i političke participacije žena. Trenutno koordinira aktivnosti zagovaranja za adekvatan pristup trans i interspolnih osoba zdravstvenoj zaštiti u BiH, kao i za ravnopravnost spolova u području radnih odnosa/na tržištu rada, i za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja u BiH.

Rasim Ibrahimagić
Koordinator programa
[email protected]

Rasim je započeo saradnju sa Sarajevskim otvorenim centrom još 2013. godine kao autor tekstova iz oblasti ustavnih reformi, a potom i evropskih integracija, te se početkom 2016. godine priključuje SOC timu kao volonter na poslovima koordinacije Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH. U periodu od 2016. do 2018. godine radio je u Inicijativi mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH), najprije kao koordinator programa, a kasnije kao direktor programa. Od maja 2018. godine ponovo postaje dio SOC tima, te kao koordinator programa ovaj put preuzima koordinaciju nad Inicijativom za monitoring evropskih integracija BiH. Rasim je diplomirao pravo na Univerzitetu u Tuzli.

Darko Pandurević
Koordinator programa
[email protected]

Darko je u timu Sarajevskog otvorenog centra od septembra 2014. godine, kao volonter, gdje učestvuje na programu Prava LGBTI osoba, pomažući pri organizovanju zagovaračkih i edukativnih aktivnosti o pravima LGBTI osoba za državne institucije, u izgradnji kapaciteta LGBTI pokreta, praćenju poštivanja i kršenja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH i istraživanju koje se tiče različitih aspekata ljudskih prava LGBTI osoba. Diplomirao je pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Od septembra 2018. godine preuzima koordinaciju programom koji se bavi pravnim savjetovanjem LGBTI osoba, te pitanjem migracija LGBTI osoba.

Amina Dizdar
Koordinatorica programa
[email protected]

Amina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra kao volonterka u martu iste godine na programu Ljudska prava LGBTI osoba. Od septembra preuzima ulogu projektne asistentice na programu monitoringa evropskih integracija BiH, poslovima koordinacije Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH. Od jula 2019. počinje raditi kao koordinatorica na programu Prava žena.

Amina Imamović
Koordinatorica programa
[email protected]

Amina je studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek Sigurnosne i mirovne studije. Polaznica je Feminističke škole Žarana Papić. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra u septembru 2018. godine, na programu Ljudska prava LGBTI osoba, a u novembru 2019. preuzela je funkciju koordinatorice programa.

Nejra Agić
Koordinatorica za komunikacije
[email protected]

Nejra je diplomirala studij Žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a trenutno je studentica master studija Komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. SOC timu se pridužila početkom 2019. godine kao vanjska saradnica na programu Prava žena, a od jula 2019. radi kao programska asistentica za komunikacije i odnose s javnostima. Od januara 2020. Nejra je preuzela funkciju koordinatorice komunikacija.

 

ADMINISTRACIJA I FINANSIJE

Marina Jovović
Rukovoditeljica finansija i administracije
[email protected]

Od 2006. godine bavi se administrativnim i knjigovodstveno-finansijskim poslovima, kroz koje je usvajala potrebno znanje i iskustvo u radu. Prati rad Sarajevskog otvorenog centra od samih početaka pri čemu je prošla više obuka o ljudskim pravima žena, LGBTIQ osoba te je i 2015. godine završila Feminističku školu Žarana Papić. Od jula 2016. dio je tima Sarajevskog otvorenog centra.

Dina Vilić
Koordinatorica finansija i administracije
[email protected]

Dina je završila bachelor i master studij komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U periodu 2001-2007. radila je kao novinarka na RTV BiH/BHT1, u Jutarnjem programu. Od 2010. godine radi u Sarajevskom otvorenom centru.

Andrea Djaković
Administrativno-operativna koordinatorica
[email protected]

Andrea je studentica master studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, smjer Menadžment i organizacija. Još od srednje škole pa do danas uključena je u rad niza nevladinih organizacija. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra u martu 2018. godine, kao vanjska saradnica pri administraciji i finansijama. Od januara 2020. godine radi kao administrativno-operativna koordinatorica.

VANJSKI SARADNICI_E

Ira Adilagić
Vanjska saradnica na programu Prava žena
[email protected]

Ira je po struci master psihologije, aktivistikinja u oblasti ljudskih prava. Posjeduje iskustvo u radu s lokalnim i međunarodnim organizacijama, radila je kao analitičarka podataka, trenerica za jačanje kapaciteta organizacija, pisala vodiče za treninge za lokalne organizacije, i kao konzultantica za inkluziju i različitost. Pridružuje se SOC timu početkom 2020. godine na programu Prava žena.