Tim

Kontakt:
Sarajevski otvoreni centar
Podgaj 14, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 (33) 551 000
fax: + 387 (33) 551 002
[email protected]

Skupštinu Sarajevskog otvorenog centra čine:
Marinha Barreiro, Inela Hadžimešić, Lejla Huremović, Maida Zagorac i Jasmina Čaušević

Upravni odbor Sarajevskog otvorenog centra čine:
Aida Spahić, Adnan Kadribašić, Adrijana Hanušić Bećirović, Midhat Izmirlija i Elmaja Bavčić

 

TIM SARAJEVSKOG OTVORENOG CENTRA

Emina Bošnjak
Izvršna direktorica
[email protected]

Emina je koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru od decembra 2011. i regionalna urednica online magazina B-Turn za Bosnu i Hercegovinu, kao i saradnica online magazina Submagazin za indie kulturu u BiH. Godine 2016. je preuzela funkciju izvršne direktorice organizacije.

Darko Pandurević
Rukovoditelj zagovaranja
[email protected]

Darko je u timu Sarajevskog otvorenog centra od septembra 2014. godine, kao volonter, gdje učestvuje na programu Prava LGBTI osoba, pomažući pri organizovanju zagovaračkih i edukativnih aktivnosti o pravima LGBTI osoba za državne institucije, u izgradnji kapaciteta LGBTI pokreta, praćenju poštivanja i kršenja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH i istraživanju koje se tiče različitih aspekata ljudskih prava LGBTI osoba. Diplomirao je pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Od septembra 2018. godine preuzima koordinaciju programom koji se bavi pravnim savjetovanjem LGBTI osoba, te pitanjem migracija LGBTI osoba. U julu 2021. godine postaje rukovoditelj zagovaranja.

Jozo Blažević
Koordinator programa
[email protected]

U periodu između 2006. i 2012., prošao je niz konferencija, edukacija i treninga na različite teme na kojima je stekao iskustvo u projektiranju, organiziranju i vođenju seminara i radionica. U Sarajevskom otvorenom cetru radi na aktivnostima vezanim za direktan rad sa LGBT zajednicom.

Delila Hasanbegović
Koordinatorica programa
[email protected]

Delila je u timu Sarajevskog otvorenog centra od 2015. godine. Autorica je više objavljenih radova na teme ljudskih prava žena i LGBTI osoba, rodne ravnopravnosti, feminizma, reproduktivne pravde, političke participacije i reprezentacije žena. Bavi se zagovaranjem za adekvatan pristup transrodnih i interspolnih osoba zdravstvenoj zaštiti (medicinskoj prilagodbi spola) i pravnoj promjeni spola u Bosni i Hercegovini. Koordinira projekat pružanja inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga zaštite mentalnog zdravlja LGBTI osoba u BiH. Također, bavi se zagovaranjem za rodnu ravnopravnost u području radnih odnosa i na tržištu rada, kao i zagovaranjem za seksualna i reproduktivna prava. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Amina Dizdar
Koordinatorica programa
[email protected]

Amina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra kao volonterka u martu iste godine na programu Ljudska prava LGBTI osoba. Od septembra preuzima ulogu projektne asistentice na programu monitoringa evropskih integracija BiH, poslovima koordinacije Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH. Od jula 2019. počinje raditi kao koordinatorica na programu Prava žena.

Amina Imamović
Koordinatorica programa
[email protected]

Amina je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek Sigurnosne i mirovne studije. Polaznica je Feminističke škole Žarana Papić. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra u septembru 2018. godine, na programu Ljudska prava LGBTI osoba, a u novembru 2019. preuzela je funkciju koordinatorice programa.

Dajana Bakić
Koordinatorica programa
[email protected]

Dajana je diplomirala na Odsjeku za pedagogiju-psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Timu Sarajevskog otvorenog centra pridružila se na početku 2021. godine i preuzela funkciju programske koordinatorice Inicijative za monitoring evropskih integracija, te trenutno koordinira „BiH Civil Society for UPR“ neformalnu inicijativu organizacija koja se bavi praćenjem implementacije preporuka Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH. 

Amil Brković
Koordinator programa
[email protected]

Amil Brković je diplomirao pravo na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Dobitnik je čak 9 nagrada za postignuti akademski uspjeh od kojih se posebno izdvaja Rektorova nagrada za najboljeg studenta. Profesionalno iskustvo gradio je u vladinom i nevladinom sektoru. Sarajevskom timu se priključio u julu 2021. kao programski koordinator. Posebno ga zanimaju ljudska prava i njihovi mehanizmi zaštite u nacionalnom i internacionalnom pravnom sistemu.

Nejra Agić
Koordinatorica za komunikacije
[email protected]

Nejra je diplomirala studij Žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a trenutno je studentica master studija Komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. SOC timu se pridužila početkom 2019. godine kao vanjska saradnica na programu Prava žena, a od jula 2019. radi kao programska asistentica za komunikacije i odnose s javnostima. Od januara 2020. Nejra je preuzela funkciju koordinatorice komunikacija.

 

ADMINISTRACIJA I FINANSIJE

Marina Jovović
Rukovoditeljica finansija i administracije
[email protected]

Od 2006. godine bavi se administrativnim i knjigovodstveno-finansijskim poslovima, kroz koje je usvajala potrebno znanje i iskustvo u radu. Prati rad Sarajevskog otvorenog centra od samih početaka pri čemu je prošla više obuka o ljudskim pravima žena, LGBTIQ osoba te je i 2015. godine završila Feminističku školu Žarana Papić. Od jula 2016. dio je tima Sarajevskog otvorenog centra.

Dina Vilić
Koordinatorica finansija i administracije
[email protected]

Dina je završila bachelor i master studij komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U periodu 2001-2007. radila je kao novinarka na RTV BiH/BHT1, u Jutarnjem programu. Od 2010. godine radi u Sarajevskom otvorenom centru.

Andrea Djaković
Administrativno-operativna koordinatorica
[email protected]

Andrea je studentica master studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, smjer Menadžment i organizacija. Još od srednje škole pa do danas uključena je u rad niza nevladinih organizacija. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra u martu 2018. godine, kao vanjska saradnica pri administraciji i finansijama. Od januara 2020. godine radi kao administrativno-operativna koordinatorica.