Tim

KONTAKT:

Sarajevski otvoreni centar
Podgaj 14, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 (33) 551 000
fax: + 387 (33) 551 002
[email protected]

Skupštinu Sarajevskog otvorenog centra čine:
Marinha Barreiro, Lejla Huremović, Rasim Ibrahimagić, Vladana Vasić, Aida Malkić

Upravni odbor Sarajevskog otvorenog centra čine:
Adnan Kadribašić, Midhat Izmirlija, Kristina Ljevak, Amila Ždralović, Dragana Dardić

TIM SARAJEVSKOG OTVORENOG CENTRA

Emina Bošnjak
Izvršna direktorica
[email protected]

Emina je koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru od decembra 2011. i regionalna urednica online magazina B-Turn za Bosnu i Hercegovinu, kao i saradnica online magazina Submagazin za indie kulturu u BiH. Godine 2016. je preuzela funkciju izvršne direktorice organizacije.

Dajana Bakić
Operativna rukovoditeljica
[email protected]

Dajana je diplomirala na Odsjeku za pedagogiju-psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Timu Sarajevskog otvorenog centra pridružila se na početku 2021. godine i preuzela funkciju programske koordinatorice Inicijative za monitoring evropskih integracija, te koordinaciju „BiH Civil Society for UPR“ neformalne inicijative organizacija koja se bavi praćenjem implementacije preporuka Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH. U decembru 2021. godine, postala je operativna rukovoditeljica.

Darko Pandurević
Rukovoditelj programa i zagovaranja
[email protected]

Darko je u timu Sarajevskog otvorenog centra od septembra 2014. godine, kao volonter, gdje učestvuje na programu Prava LGBTI osoba, pomažući pri organizovanju zagovaračkih i edukativnih aktivnosti o pravima LGBTI osoba za državne institucije, u izgradnji kapaciteta LGBTI pokreta, praćenju poštivanja i kršenja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH i istraživanju koje se tiče različitih aspekata ljudskih prava LGBTI osoba. Diplomirao je pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Od septembra 2018. godine preuzima koordinaciju programom koji se bavi pravnim savjetovanjem LGBTI osoba, te pitanjem migracija LGBTI osoba. U julu 2021. godine postaje rukovoditelj zagovaranja.

Delila Hasanbegović Vukas
Koordinatorica programa
[email protected]

Delila je u timu Sarajevskog otvorenog centra od septembra 2015. godine. Bavi se zagovaranjem pristupa transrodnih, interspolnih i rodno raznolikih osoba rodno afirmirajućoj zdravstvenoj zaštiti i pravnom prepoznavanju roda u Bosni i Hercegovini. Koordinira regionalizaciju inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba u BiH. Također, bavi se zagovaranjem rodne ravnopravnosti u području radnih odnosa, tržišta rada, usklađivanja privatnog i poslovnog života, kao i seksualnih i reproduktivnih prava. Autorica je više objavljenih radova na teme ljudskih prava žena i LGBTI osoba, rodne ravnopravnosti, feminizma, reproduktivne pravde, političke participacije i reprezentacije žena. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Amina Dizdar
Koordinatorica programa
[email protected]

Amina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra kao volonterka u martu iste godine na programu Ljudska prava LGBTI osoba. Od septembra preuzima ulogu projektne asistentice na programu monitoringa evropskih integracija BiH, poslovima koordinacije Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH. Od jula 2019. počinje raditi kao koordinatorica na programu Prava žena.

Amina Imamović
Koordinatorica programa
[email protected]

Amina je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek Sigurnosne i mirovne studije. Polaznica je Feminističke škole Žarana Papić. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra u septembru 2018. godine, na programu Ljudska prava LGBTI osoba, a u novembru 2019. preuzela je funkciju koordinatorice programa.

Amil Brković
Koordinator programa
[email protected]

Amil Brković je diplomirao pravo na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Dobitnik je čak 9 nagrada za postignuti akademski uspjeh od kojih se posebno izdvaja Rektorova nagrada za najboljeg studenta. Profesionalno iskustvo gradio je u vladinom i nevladinom sektoru. Sarajevskom timu se priključio u julu 2021. kao programski koordinator. Posebno ga zanimaju ljudska prava i njihovi mehanizmi zaštite u nacionalnom i internacionalnom pravnom sistemu. 2022. godine preuzeo je pravno savjetovanje za LGBTI osobe.

Matej Vrebac
Koordinator programa
[email protected]

Matej je završio osnovne i master studije italijanskog jezika i književnosti te komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Dobitnik je odlikovanja Srebrena i Zlatna značka UNSA, a tokom studija je boravio na univerzitetima u Veneciji i Bolonji. Timu SOC-a se pridružio u oktobru 2021. godine na poziciji kao mladi profesionalac na programima prava LGBTI osoba i žena. Od početka 2023. godine preuzeo je ulogu koordinatora programa. Angažiran je kao istraživač na istraživanju queer historije u BiH.

Nejra Agić
Koordinatorica za komunikacije
[email protected]

Nejra je diplomirala studij Žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a trenutno je studentica master studija Komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. SOC timu se pridužila početkom 2019. godine kao vanjska saradnica na programu Prava žena, a od jula 2019. radi kao programska asistentica za komunikacije i odnose s javnostima. Od januara 2020. Nejra je preuzela funkciju koordinatorice komunikacija na kojoj obavlja poslove odnosa s javnostima, te kreiranja i uređivanja sadržaja na SOC-ovim online platformama.

Alen Gudalo
Koordinator programa
[email protected]

Alen je magistar Međunarodnih odnosa i diplomatije. Član je SOC tima od marta 2024. kada je preuzeo funkciju programskog koordinatora Inicijative za monitoring EU integracija BiH. Značajan dio njegovog profesionalnog razvoja bio je vezan za rad s mladim političarima_kama te koordinaciju regionalnih i međunarodnih projekata u suradnji s organizacijama iz EU.

ADMINISTRACIJA I FINANSIJE

Marina Jovović
Rukovoditeljica finansija i administracije
[email protected]

Od 2006. godine bavi se administrativnim i knjigovodstveno-finansijskim poslovima, kroz koje je usvajala potrebno znanje i iskustvo u radu. Prati rad Sarajevskog otvorenog centra od samih početaka pri čemu je prošla više obuka o ljudskim pravima žena, LGBTIQ osoba te je i 2015. godine završila Feminističku školu Žarana Papić. Od jula 2016. dio je tima Sarajevskog otvorenog centra.

Dina Vilić
Koordinatorica finansija i administracije
[email protected]

Dina je završila bachelor i master studij komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U periodu 2001-2007. radila je kao novinarka na RTV BiH/BHT1, u Jutarnjem programu. Od 2010. godine radi u Sarajevskom otvorenom centru.

Andrea Djaković
Administrativno-operativna koordinatorica
[email protected]

Andrea je studentica master studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, smjer Menadžment i organizacija. Još od srednje škole pa do danas uključena je u rad niza nevladinih organizacija. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra u martu 2018. godine, kao vanjska saradnica pri administraciji i finansijama. Od januara 2020. godine radi kao administrativno-operativna koordinatorica.