Nevladine organizacije
Nevladine organizacije – Psihološka podrška
Nevladine organizacije – Pravna pomoć
Pravosuđe i policija
Neformalne grupe
Državne institucije za zaštitu ljudskih prava
Centri za socijalni rad
Ostalo