Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2018

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar objavljuju poziv za učešće na:

AKADEMIJI RAVNOPRAVNOSTI 2018

Rok za prijave: 06.04.2018.

Nakon uspješno realiziranih programa Akademije ravnopravnosti 2015, 2016. i 2017. godine, Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar sa ponosom objavljuju poziv za učešće na četvrtoj generaciji Akademije ravnopravnosti – platforme za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika_ca, vijećnika_ca, načelnika_ca, gradonačelnika_ca, lidera_ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Ciljevi Akademije ravnopravnosti su:
– jačati kapacitete političkih lidera_ki u oblasti ravnopravnosti spolova i politika ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, u svrhu unapređenja prava građana_ki Bosne i Hercegovine;
– jačati saradnju između donositelja_ica odluka sa predstavnicima_ama organizacija civilnog društva u BiH.

Akademija ravnopravnosti 2018 je namijenjena:
– Vijećnicima_ama opštinskih/gradskih  vijeća/odbora u Bosni i Hercegovini;
– Načelnicima_ama opština u Bosni i Hercegovini;
– Gradonačelnicima gradova u Bosni i Hercegovini;

– Članovima_cama političkih stranaka u BiH, koji_e su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova te položaj deprivilegovanih grupa u svojoj lokalnoj zajednici i našem društvu.

Struktura Akademije ravnopravnosti 2018:

Akademija ravnopravnosti 2018 se sastoji od četiri trodnevna modula, koji se sastoje od predavanja, radionica i diskusija. Predavači_ce dolaze iz političke prakse, međunarodnih organizacija, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, akademske zajednice, medija i organizacija civilnog društva iz BiH.

Prijavom na Akademiju ravnopravnosti se obavezujete da ćete prisustvovati na svim modulima. Ovo su termini i mjesta održavanja Akademije ravnopravnosti 2018:

MODUL TEMA MODULA LOKACIJA/TERMIN
1.        Politike ravnopravnosti spolova Ilidža

18-20. maj 2018.

2.        Feminizam za sve Jahorina,

22-24. juni 2018.

3.        Lokalnim politikama do ravnopravnosti Trebinje

26-28. oktobar 2018.

4.        Javno zagovaranje ravnopravnosti Teslić

16-18. novembar 2018.

 

Troškovi Akademije ravnopravnosti

Organizatori_ce snose troškove smještaja, ishrane, osvježenja te učešća na Akademiji ravnopravnosti. Učesnici_e sami_e snose putne troškove.

Kako se prijaviti na Akademiju ravnopravnosti?

Ukoliko pripadate jednoj od gore navedenih ciljnih grupa i želite da učestvujete na Akademiji ravnopravnosti, onda vas molimo da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 6. aprila 2018. na sljedeće e-mail adrese (obje): [email protected] i [email protected].

Prijava na Akademiju ravnopravnosti (word ili PDF dokument) treba da sadrži:

  1. a) kratku biografiju (do tri stranice);
  2. b) kratko motivaciono pismo (do dvije stranice), sa informacijom na koji način želite koristiti znanje i poznanstva koje ćete steći na Akademiji;
  3. c) lični kontakt telefon i e-mail adresu;
  4. e) informaciju ispred koje stranke i kojeg organa stranke se prijavljujete;
  5. f) informaciju da li vršite neku funkciju u organu opštine/grada.

U slučaju većeg broja prijava, organizatorice vrše izbor polaznika_ca uzimajući u obzir spolnu, stranačku i regionalnu zastupljenost. Polaznici_e koji_e budu odabrani_e biće obaviješteni_e do 17. aprila 2018. godine.

Akademiju ravnopravnosti organizuju:

 Fondacija Friedrich Ebert (FES) osnovana je 1925. kao političko naslijeđe prvog demokratski biranog njemačkog predsjednika države, Friedricha Eberta. Fondacija se kroz svoje kancelarije u Sarajevu i Banjoj Luci zalaže za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert organizuje različite obrazovne i informativne programe, a kroz svoje studije i publikacije obrađuje i analizira centralne društvene i ekonomsko-političke teme. Saznajte više na www.fes.ba.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBTI (lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih) osoba i žena. Sarajevski otvoreni centar je feministička, nezavisna, nestranačka, neprofitna organizacija koja teži osnažiti LGBTI osobe i žene kroz jačanje zajednice i građenje pokreta. SOC javno promoviše ljudska prava LGBTI osoba i žena, te na državnom, evropskom i međunarodnom nivou zagovara unaprijeđeno zakonodavstvo i bolje politike u Bosni i Hercegovini. Saznajte više na www.soc.ba.

Tekst konkursa u PDF-u možete pronaći na ovom linku.