Šta nas očekuje na drugom modulu Akademije ravnopravnosti?

Akademija ravnopravnosti_narandzastiFondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, nastoje stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Prvi modul Akademije ravnopravnosti, pod nazivom BiH: najkompleksniji politički sistem, je već iza nas, održao se u periodu od 22-24. maja u Sarajevu. Više o prvom modulu možete saznati prateći ovaj link.

Drugi modul Akademije ravnopravnosti se održava od 19-21. juna na Jahorini. Ovaj modul nosi naziv Feminizam za sve, a sastojat će se od predavanja, radionica, diskusija. Moderatorica modula je Duška Jurišić.

Na drugom modulu Akademije ravnopravnosti će se raspravljati o sljedećim pitanjima:
– Feminizam i istorija prava žena u BiH
– Žene u postdejtonskoj BiH
– Patrijarhalni modeli: žena, majka, kraljica
– Kako do koherentne obiteljske politike: strategije ljevice i desnice
– Kako feminističke principe pretočiti u konkretne javne politike?
– Javne politike: Gender Akcioni Plan i 1325 u BiH
– Kakvu promjenu želimo: porodiljsko/roditeljsko odsustvo
– Kakvu promjenu želimo: Istambulska konvencija
– Kakvu promjenu želimo: nasilje nad ženama

Predavačice na ovom modulu su stručnjakinje u oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. A one su: Danijela Majstorović, profesorica na Univerzitetu u Banja Luci; Sonja Lokar, ekspertica za ravnopravnost spolova iz Slovenije; Karolina Leaković, zastupnica (SDP) u Hrvatskom saboru; Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH; Jasminka Džumhur iz Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH; Natalija Petrić koja dolazi iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Akademija ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.

Učesnici Akademije ravnopravnosti su zastupnice i zastupnici, tj. poslanice i poslanici parlamenata na kantontalnom, entitetskom i državnom nivou, članice i članovi partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka, koje/i su zainteresovani da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će poboljšati ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.

Radna verzija programa drugog modula Akademije ravnopravnosti je dostupna na ovom linku.