Ženska mreža BiH

15/11/2019
Delila Hasanbegović: Alimentacioni fond u BiH

Porazna činjenica da u Bosni i Hercegovini većina roditelja koji su sudskom presudom nakon postupka razvoda braka obavezni davati izdržavanje djetetu tu obavezu izbjegavaju,...

07/10/2016
Saopćenje Ženske mreže: Tražimo kvalitetnu, fer i ujednačenu praksu medicinski potpomognute oplodnje u cijeloj državi

Članice Ženske mreže izražavaju zabrinutost povodom nereguliranja i neujednačenih praksi medicinski potpomognute oplodnje u BiH koje dovode do diskriminacije žena na osnovu...

24/08/2015
Ravnopravnost spolova u opštinama/općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini

Edita Miftari (2015) Ravnopravnost spolova u opštinama/ općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini Sarajevo: Fondacija CURE, Sarajevski otvoreni...

24/04/2015
ŽMBiH uputila zahtjev za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH

Na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra, Ženska mreža BiH uputila je zahtjev za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH pri imenovanju Vijeća ministara BiH...

05/02/2015
Aida Obuća: Žene moraju biti mnogo hrabrije i uključiti se više u politička i javna dešavanja

Aida Obuća je rođena 1975. godine. Diplomirana je pravnica i jedna od rijetkih žena koja u Bosni i Hercegovini obavlja vrlo važnu i odgovornu funkciju – ona je predsjednica...

15/01/2015
Osvrt na izvještaj: Siva zona – pitanje abortusa u Republici Hrvatskoj

Ovaj tekst predstavlja osvrt na izvještaj koji je rezultat rada tima Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI). Izvještaj obuhvata problematiku abortusa u...