Info paket za medije i novinare/ke

Obzirom da su mediji jedan od ključnih aktera u jačanju položaja LGBTI osoba i žena u BiH, kao i kreiranju javnog mnijenja oko pitanja ljudskih prava, SOC daje veliku važnost saradnji s medijima. Tim Sarajevskog otvorenog centra uvijek stoji na rapolaganju novinarima i novinarkama za razgovor i informacije o aktivnostima i temama na kojima SOC radi.

Za sve upite o medijskim izjavama, gostovanjima, možete kontaktirati našu koordinatoricu za komunikacije Nejru Agić na broj telefona 060 3030 808 ili putem maila [email protected].

Ključne informacije o radu Sarajevskog otvorenog centra i kontakt osobe možete pronaći u našem info paketu za medije.