Mediji

01/09/2023
Info paket za medije i novinare/ke

Obzirom da su mediji jedan od ključnih aktera u jačanju položaja LGBTI osoba i žena u BiH, kao i kreiranju javnog mnijenja oko pitanja ljudskih prava, SOC daje veliku važnost...

04/01/2018
10 godina SOC-a: Mediji kao važni saveznici u borbi za vidljivost i jednakost

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

28/10/2017
Iz Rozog izvještaja 2017: Mediji

U narednom periodu ćemo objavljivati tekstove iz našeg Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTI osoba – Rozi izvještaj 2017. Pravni okvir Kodeksi profesionalne...

06/02/2017
LGBTI osobe i mediji: Poziv za učešće na školi za studentice/e novinarstva, komunikologije i mlade novinarke_e

Poziv za učešće na školi za studentice/e novinarstva, komunikologije i mlade novinarke_e Odgovorno novinarstvo: LGBTI osobe i mediji 15-17. mart 2017. godine Sarajevski...

13/05/2016
Mediji imaju zadaću da ruše stereotipe

Mediji i organizacije civilnog društva trebali bi da mnogo više saradjuju i budu partneri u promovisanju prava LGBT osoba i drugih manjinskih grupa, poručeno je juče sa...

08/01/2015
Čekajući ravnopravnost 3: Analiza izvještavanja štampanih medija o LGBT temama u BiH u 2012, 2013. i 2014. godini

Čekajući ravnopravnost 3: Analiza izvještavanja štampanih medija o LGBT temama u Bosni i Hercegovini u 2012, 2013. i 2014. godini. Autorice: Sandra Zlotrg, Lejla Huremović,...