Vijesti

20/01/2023
Poziv agencijama za dostavljanje ponuda za istraživanje javnog mnijenja u BiH o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti

Sarajevski otvoreni centar objavljuje: JAVNI POZIV AGENCIJAMA za dostavljanje ponuda za Istraživanje javnog mnijenja u BiH o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i...

20/01/2023
Poziv za mentora/icu za istraživanje javnog mnijenja u BiH o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti

Sarajevski otvoreni centar objavljuje: JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za Istraživanje javnog mnijenja u BiH o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i...

19/01/2023
dickriminacija.ba: Očevi na porodiljskom odsustvu

Pravo na porodiljsko odsustvo očevima je omogućeno od 2016.godine, kada je na nivou cijele Bosne i Hercegovine izmijenjen i dopunjen Zakon o radu, odnosno ispoštovane odredbe...

19/01/2023
Emina Bošnjak govorila o nagradi za doprinos LGBTI pravima na BHRT-u

Direktorica SOC-a Emina Bošnjak nedavno je dobila nagradu Njemačke i Francuske ambasade za doprinos LGBTI pravima u Bosni i Hercegovini. O nagradi, ali i radu SOC-a govorila je...

12/01/2023
Edukacija za zdravstvene radnike_ce o zdravlju transrodnih osoba i postupcima prilagodbe spola na platformi e-medikacija.ba

Sarajevski otvoreni centar već godinama, prvenstveno kroz svoj zagovarački aspekt, radi na stvaranju boljeg društvenog položaja i unaprjeđenja prava transrodnih osoba. Dosad...

12/01/2023
SOC traži terenske istraživače_ice za provođenje istraživanja o regulaciji, dostupnosti, pristupima i praksama abortusa u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar objavljuje poziv za dostavljanje prijava u svrhu provođenja istraživanja o regulaciji, dostupnosti, pristupima i praksama abortusa u Bosni i...