Vijesti

22/09/2020
Istraživanje: Koliko je javna uprava u BiH otvorena za LGBTQI zajednicu?

Više od trećine LGBTQI osoba u BiH više puta godišnje obraća se državnim institucijama. Međutim, 93,2% njih smatra da institucije u Bosni i Hercegovini nisu senzibilizirane...

21/09/2020
Krajnje je vrijeme za Gender akcione planove!

Sarajevski otvoreni centar i Gender centar Federacije BiH pozivaju kantone, gradove i općine da usvoje kantonalne i lokalne gender akcione planove Ovim otvorenim pismom,...

18/09/2020
Pregled predavanja – Feministička škola 12. septembar

Dana 12.09. u sklopu Feminističke škole ”Žarana Papić” održao se još jedan set predavanja iz pravnog modula. Amila Ždralović, doc. dr.: Urodnjavanje univerzitetskog...

11/09/2020
Prvi koraci javne uprave u BiH ka otvaranju za LGBTIQ osobe

93,2% LGBTI osoba smatra da institucije u Bosni i Hercegovini nisu senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama, a 45,45% njih iskusilo je loš tretman zbog svog LGBTI identiteta....

08/09/2020
Poziv da se 8. septembar uvrsti u Program obilježavanja značajnih dana iz oblasti ljudskih prava u BiH

Sarajevski otvoreni centar, organizacija civilnog društva koja teži osnažiti lezbejke, gejeve, biseksualne, trans* i interspolne (LGBTI) osobe i žene kroz jačanje zajednice i...

07/09/2020
Jozo Blažević: Javnost opravdava govor mržnje prema pripadnicima LGBTIQ zajednice

Govor mržnje je svakodnevna pojava na društvenim mrežama i u javnom prostoru bosanskohercegovačkog društva. Zbog predrasuda, pripadnici LGBTIQ zajednice su svakodnevno...