Vijesti

27/11/2020
INFOGRAFIKA: Mjere za zaštitu prava LGBTI osoba kao dio gender akcionih planova

Mehanizmi za uspostavljanje ravnopravnosti spolova mogu poslužiti i kao alat u borbi protiv diskriminacije LGBTI osoba. Obzirom da je Zakonom o ravnopravnosti spolova zabranjena...

27/11/2020
Studija javnih politika – Unapređenje položaja mladih u FBiH

Odlazak mladih kao izuzetno značajan društveni fenomen koji je direktna posljedica društvenih nejednakosti, stigmi, diskriminacije, ekonomskih i političkih prilika,...

26/11/2020
Usvajanje gender akcionih planova ključno za unaprijeđenje položaja žena i djevojčica

Piše: Azra Delmanović Iako organizacije civilnog društva u saradnji sa institucijama vlasti aktivno rade na unaprijeđenju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini,...

25/11/2020
Istraživanje: Zastupljenost žena u upravljačkim strukturama javnih preduzeća

Iako u Bosni i Hercegovini postoje mnoge oblasti u kojima je neravnopravnost spolova javno vidljiva, Sarajevski otvoreni centar se u ovom istraživanju bavio neravnopravnom...

24/11/2020
Pobačaj na zahtjev u BiH – pravo uvjetovano novčanom naknadom

Piše: Tamara Zablocki za Prometej.ba Ukoliko BiH želi unaprijediti brigu o reproduktivnom zdravlju, implementacija entitetskih zakona o uslovima i proceduri prekida trudnoće...

23/11/2020
INFOGRAFIKA: GAP Kantona Sarajevo

Kanton Sarajevo je usvojio Gender akcioni plan 2019. godine za period 2019-2022, na inicijativu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine KS. Izrađen je u skladu sa Zakonom...