Šta nas očekuje na prvom modulu druge generacije Akademije ravnopravnosti?

Akademija-ravnopravnosti_narandzasti-1024x728Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar su, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, stvorili novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica/ka, liderki/a političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Ovogodišnja Akademija ravnopravnosti počinje 19. februara. Prvi modul, koji nosi naziv Politike ravnopravnosti spolova, će se održati u Sarajevu i trajat će do 21. februara. Na otvaranju Akademije će govoriti Michael Weichert, direktor Fondacije Friedrich Ebert, Ureda u BiH. Svaki od četiri modula, pa tako i ovaj, traje tri dana, a sastoji se od predavanja, radionica, diskusija i sastanaka sa predstavnicama i predstavnicima organizacija civilnog društva. Fokus ovog modula je na sagldavanju dostignuća, kao i izazova koji nas očekuju u 2016. godini u vezi sa politikama ravnopravnosti spolova. Moderatorica ovog modula je Duška Jurišić.

Na prvom modulu Akademije ravnopravnosti će se raspravljati o sljedećim pitanjima:

– Doprinos i učinci Zakona o ravnopravnosti spolova na politike ravnopravnosti spolova u BiH;

– Politike ravnopravnosti spolova kroz Gender akcioni plan;

– Intergisanje politika ravnopravnosti spoolva u izborni sistem BiH, kroz zakonodavstvo, procese i institucije;

– Sagledavanje mjesta žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH;

– Odnos jezika i moći u kontekstu ravnopravnosti spolova i

– Ravnopravnost spolova kroz saradnju politike i organizacija civilnog društva.

Predavači i predavačice na ovom modulu su Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Adnan Kadribašić, pravni savjetnik u OSCE Misiji u BiH, Adis Arapović, projektni menadžer u Centrima civilnih inicijativa, Ismeta Dervoz, zastupnica u Predstavničkom domu PS BiH u mandatu 2010-2014, Sandra Zlotrg, izvršna direktorica Udruženja Lingvisti, i predstavnice/ organizacija civilnog društva koji/e se ističu kao osobe koje se intenzivno bave pitanjem rodne ravnopravnosti, a dolaze iz nevladinih organizacija u BiH, političke prakse, medija i akademske zajednice.

Akademija ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja/ica odluka i predstavnika/ca organizacija civilnog društva u BiH.

Učesnici Akademije ravnopravnosti su zastupnice i zastupnici, tj. poslanice i poslanici parlamenata na kantontalnom, entitetskom i državnom nivou, članice i članovi partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka, savjetnice i savjetnici ministara i ministarki na entitetskom nivou, koje/i su zainteresovani da jačaju vlastite kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će poboljšati ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.

Program prvog modula Akademije ravnopravnosti je dostupan na ovom linku.