• 24/10/2014

  Istraživanje o ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

  Sarajevski otvoreni centar i Fondacija CURE počeli su sa sprovođenjem nezavisnog istraživanja o ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou. Ovo će istraživanje predstavljati procjenu stanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, u opštinama i gradovima BiH, a jedan od najvažnijih ciljeva analize su obezbjeđivanje relativno cjelovite slike o stanju u pogledu rodne ravnopravnosti i učešću žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu u lokalnim zajednicama BiH.

  Više →
 • DSC_0050 (Small)
  23/10/2014

  Uzimanje aktivne uloge u borbi protiv diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama

  Juče je u Brkom održan okrugli sto o institucionalnoj zaštiti LGBT osoba, kako u BiH, tako i u regiji, koji je imao za cilj otvaranje javnog prostora i dijaloga na temu ljudskih prava LGBT osoba, te o potrebi poštivanja prava LGBT osoba kao i o nužnosti njihove institucionalne zaštite.

  Više →
 • JAsmina C
  21/10/2014

  Buka intervju: Javni život žena u BiH u prošlom vijeku bio je daleko bogatiji nego što obično pretpostavljamo

  O javnom životu žena u BiH razgovarali smo sa Jasminom Čaušević, magistricom rodnih studija. Jasmina Čaušević diplomirala je književnost u Beogradu, a magistrirala rodne studije u Sarajevu. Urednica je, autorica ili koautorica u brojnim publikacijama. Držala je obuke, radionice i predavanja vezana za feminističku lingvistiku, kulturu i ljudska prava žena…

  Više →

Vijesti

Publikacije