• Women-1920x662
  30/10/2014

  Broj izabranih žena u PS BiH, Parlament FBiH, NS Republike Srpske i skupštine kantona

  Piše: Edita Miftari

  Za Predsjedništvo BiH se kandidovalo 17 kandidata_kinja, od toga samo jedna žena i to za srpskog člana_icu Predsjedništva, koja nije izabrana.

  Za Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH se kandidovalo 747 kandidata_kinja, od toga 306 žena, odnosno 40,96%.

  Više →
 • sigurna_kuca
  30/10/2014

  Sigurne kuće u Bosni i Hercegovini

  Smještaj žrtve u sigurnu kuću uzima se u obzir kao potencijalni dokaz nasilja i označava moguću potrebu za strožijom sankcijom. Sigurna kuća za smještaj i podršku žrtvama nasilja u porodici predstavlja oblik zaštite žrtve nasilja u porodici.

  Više →
 • 1_115102
  28/10/2014

  Pravne mjere sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama

  Sprječavanje nasilja nad ženama u našoj državi, na direktan ili indirektan način, regulisano je brojnim pravnim aktima, kako državnim, tako i međunarodnim. Tako Ustav Bosne i Hercegovine, kao najviši pravni akt naše države, garantuje da će Bosna i Hecegovina osigurati najviši nivo osnovnih ljudskih prava, kao i zabranu diskriminacije.

  Više →

Vijesti

Publikacije