Istraživanje za procjenu praksi zastupnika i zastupnica u pogledu poštovanja ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar kroz svoje dosadašnje iskustvo mapirao je potrebu da se radi na osnaživanju, senzibiliziranju i jačanju kapaciteta izabranih zastupnika i zastupnica entitetskih i državnih zakonodavnih tijela, jer bi bez zagovaračkog pritiska organizacija civilnog društva i međunarodne zajednice mnoge oblasti ljudskih prava LGBTI osoba ostale ignorisane u domaćem pravnom sistemu. Ovo istraživanje je provedeno prvenstveno kako bismo napravili presjek stanja u znanju i informisanosti političara i političarki kada je u pitanju položaj LGBTI osoba, odnosno kako bismo razumjeli njihove potrebe u radu kada govorimo o LGBTI osobama. Na osnovu ovog istraživanja, radit će se na senzibilizaciji i jačanju kapaciteta, te će ono služiti kao polazna osnova zagovaračkog procesa Sarajevskog otvorenog centra usmjerenog ka izabranim zastupnicima i zastupnicama.

Autor: Mirnes Bakija
Urednik: Amil Brković

Preuzmite istraživanje ovdje.