Prijedlozi javnih politika za unaprjeđenje regulacije, dostupnosti i praksi zdravstvene usluge abortusa u Bosni i Hercegovini

Ova publikacija se osvrće na analizu stanja pravne regulacije, dostupnosti i praksi abortusa u BiH, prema podacima iz dostupnih istraživanja, te nudi konkretne preporuke, tj. prijedloge javnih politika koje je potrebno usvojiti i provesti u Bosni i Hercegovini, kako bi pristup abortusu kao zdravstvenoj usluzi bio na ravnopravnim osnovama u cijeloj BiH.

Prijedlozi javnih politika su bazirani na dostupnim istraživanjima oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u BiH s fokusom na abortus, posebno na prethodno objavljenom istraživanju Sarajevskog otvorenog centra – ”Istraživanje o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini”.  Istraživanje predstavlja prvo dubinsko i sveobuhvatno istraživanje ovoga prava – zdravstvene usluge u BiH.

Na osnovu rezultata – zaključaka istraživanja abortusa, uočenih problema i nedostataka, i razvijenih preporuka istraživanja, ali i drugih istraživanja koja se bave pristupom pravu na seksualno i reproduktivno zdravlje, u ovom policy paperu bit će izložene konkretne mjere javnih politika za unaprjeđenje pristupa ovom pravu / zdravstvenoj usluzi u BiH.

Autorica: Delila Hasanbegović
Urednik: Darko Pandurević

Preuzmi publikaciju na BHS jeziku ovdje.

Preuzmi publikaciju na engleskom jeziku ovdje.