Pravne i političke oblasti i potrebe ljudskih prava LGBTI osoba u BiH – policy brief

Ovaj dokument ima za cilj prikazati osnovne pravne i političke oblasti i potrebe ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini. Riječ je zapravo o četiri ključne oblasti koje se odnose na zaštitu porodičnog života istospolnih parova, potrebu za adekvatnom zaštitom od govora mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, zdravstvenu zaštitu koja bi bila inkluzivna prema transrodnim osobama te unapređenje postupka pravnog priznavanja roda. Pomenute oblasti prikazane se putem pojednostavljene sheme koja definira probleme i predlaže moguća rješenja zasnovana na uporednom pravu, međunarodnim pravnim standardima koje je BiH preuzela, ali i realnim društvenim tokovima u smislu već postojećih zagovaračkih procesa.

Preuzmi publikaciju

Autorica: Maja Šenk Urednik: Amil Brković