Javni poziv za najam opreme za ozvučenje i rasvjetu prilikom održavanja javnih manifestacija

U skladu s Pravilnikom o nabavkama Sarajevskog otvorenog centra od 05.11.2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), putem ovog Javnog poziva pozivaju se sve zainteresovane strane da podnesu ponudu za pružanje usluga najma opreme za ozvučenje i rasvjetu

Sadržaj javnog poziva za dostavljanje ponuda, kako slijedi:

 1. Naziv ugovornog organa:

Udruženje Sarajevski otvoreni centar, Podgaj 14, ID broj 4201263530004 (u daljem tekstu: Udruženje)

 1. Opis predmeta nabavke

Najam opreme za rasvjetu i ozvučenje prilikom održavanja javnih manifestacija, na godišnjem nivou.

 1. Specifikacije opreme i usluga tehničke podrške

Oprema za ozvučenje

 • Stalak za mikrofon
 • Utp kabel (shielded cat5e utp, ethercon terminated ends) (cijena po m2)
 • Xlr kablovi
 • Stalak za laptop
 • Monitor: floor wedge (minimalno 500w, 15”)
 • Mikrofon za vokal – preferirana opcija: shure sm58 wireless 
 • Mikrofon za ozvučenje cijelog seta
 • Standard dj pult
 • Cdj players – preferirana opcija: pioneer cdj1000, pioneer cdj2000, pioneer cdj3000, ili bilo koji s usb utorom i playerom koji podržava mp3 format datoteke
 • Dj mixer – preferirana opcija: pioneer djm 900, pioneer djm 600, pioneer djm 400 ili bilo koji mikser kompatibilan s cdj playerom
 • Digitalna mikseta – preferirana opcija: Midas M32, Soundcraft Vi6, DigiDesign D-Show (ili bilo koja druga u sličnom rangu)
 • Priključak za miksetu
 • Produžni kabal
 • Audio kabal za gitaru
 • Stalak za gitaru
 • Pojačalo za gitaru – preferirana opcija: Marshall JCM 800 ili JCM 900, Fender Twin Reverb, VOX AC30
 • Pojačalo za bas gitaru – preferirana opcija: Ampeg (SVT series), Markbass (Little Mark Tube series), Gallien-Krueger (RB series)
 • DI Box

Instrumenti – bubnjevi

 • Bas bubanj
 • Rack tom
 • Floor tom
 • Kick
 • Snare
 • Stalak za hi-hat činelu
 • Stalak za snare
 • Stalak za ostale činele
 • Stolica za bubnjeve
 • Riser za bubnjeve (cijena po m2)
 • Tepih za bubnjeve

Preferirane opcije bubnjeva su:

 • Yamaha: Recording Custom, Live custom, Tour custom.
 • Drum workshop: Performance series, Collectors series.
 • Sonor SQ2 drum system – Delight series
 • Ili bilo koji drugi set bubnjeva iz slične klase.

Instrumenti – gitare

 • Bass gitara – preferirana opcija: Fender (or squire) Precision ili Jazz bass
 • Gitara – preferirana opcija: Fender Telecaster ili Gibson Les Paul

Rasvjeta

 • Ambijentalno svjetlo: LED par reflektor
 • Ambijentalno svjetlo: LED bar
 • Inteligentno svjetlo: Moving Head WASH
 • Inteligentno svjetlo: Moving Head SPOT

Tehnička podrška

 • Tehnička podrška, nadzor i upravljanje opremom za rasvjetu
 • Tehnička podrška, nadzor i upravljanje opremom za ozvučenje
 • Rad tehničkog osoblja na montaži i demontaži opreme
 1. Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:
 • Registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti
 • Izražene cijene u valuti konvertibilnih maraka (KM) sa PDV-om i bez PDV-a
 1. Lokacija održavanja javne manifestacije:

Sarajevo

 1. Obavezna dokumentacija za dostavljanje:
 • Kopija izvoda iz sudskog registra ili drugi dokument izdat od nadležnog organa kojim se dokazuje pravo na obavljanje predmetne djelatnosti
 • Popunjen, potpisan i opečaćen obrazac Finansijske ponude – Prilog 1 
 1. Period za koji se zaključuje ugovor:

Period na godinu dana uz sklapanje Ugovora o saradnji.

 1. Kriterij za izbor ponude:
 • Cijena usluga
 • Odobreni popust
 • Dostupnost opreme počevši od mjeseca juna 2024., a posebno u periodu – 8. jun 2024.
 • Ispunjenost uslova koji stoje u tački Specifikacija opreme i usluga tehničke podrške
 • Vrijeme odaziva na poziv
 1. Period važenja ponude:

Period važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana.

 1. Način dostavljanja ponude:
 • Putem e-maila na adresu ugovornog organa, po objavi ovog poziva
 • Udruženje će se svakom od ponuđača koji ispunjava uslove i zahtjeve obratiti, bilo sa potvrdom ili negativnom odlukom o izboru, na e-mail koji bude naveden u finansijskoj ponudi (Prilog 1)
 • E-mail adresa na koju se ponuda dostavlja: [email protected]
 1. Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum i vrijeme)

26.04.2024.godine do 17 sati.

 1. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Andrea Djaković, 033/551-000; e-mail: [email protected]

NAPOMENA:

U skladu sa članom 3. Pravilnika o nabavkama Sarajevskog otvorenog centra, nakon podnošenja poziva za učešće i nakon prijema početnih ponuda, imenuje se Komisija za nabavke, koja će po prijemu svake ponude istu evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude zavisno od kvaliteta prispjele ponude i raspoloživih budžetskih sredstava Sarajevskog otvorenog centra.