Javni poziv za autora/icu istraživanja o online nasilju i govoru mržnje prema LGBTI osobama

Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC) raspisuje

JAVNI POZIV

kojim traži autora/icu istraživanja o online nasilju i govoru mržnje online prema LGBTI osobama u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Suprotstavljanje nasilju i govoru mržnje u online prostoru nad LGBTI+ osobama u BiH kojeg provodi uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE).

POZADINA

Istraživanje problema i izazova s kojima s LGBTIQ osobe suočavaju u BiH koje je SOC proveo tokom 2023. godine pokazalo je visoku prevalencu online nasilja i govora mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. No, pored ovih podataka u učestalosti ovih tipova nasilja u odnosu na druge (npr. fizičko, ekonomsko, itd), nema jasnih podataka koji daju dublje uvide u to gdje se nasilje dešava (koje online platforme), da li su počinitelji/ke poznate bliske osobe ili ne, koja je vrsta nasilja koje LGBTI+ osobe doživljavaju: narušavanje digitalne sigurnosti, prijetnje, ucjene, ili homofobni/transfobni govor), i druge relevantne pokazatelje koji mogu biti korisni input u formuliranju daljnjih institucionalnih i zakonskih izmjena i pružanja zaštite i pravde.

U skladu s gore navedenom pozadinom autor/ica istraživanja će sprovesti istraživanje na temu online nasilja i govora mržnje nad LGBTI osobama u BiH i nakon sporovedenog istraživanja dati analizu rezultata, glavne nalaze i preporuke objavljene u formi publikacije na BHS i engleskom jeziku. Rezultati istraživanja će biti dodatno diseminirani i predstavljeni svim relevantnim akterima/kama. Pored toga, ovi podaci će biti korišteni za daljnje usmjeravanje svih strateških aktera/ki u oblasti regulisanja zločina iz mržnje i govora mržnje.

PERIOD ANGAŽMANA: Od 26. aprila do 20. jula 2024.

OPIS POSLOVA

REZULTAT:
Usmjereno i svrsishodno online i hard copy izdanje rezultata provedenog istraživanja o online nasilju i govoru mržnje online prema LGBTI osobama u Bosni i Hercegovini na BHS i engleskom jeziku.

ZADACI:

 • kreiranje metodologije istraživanja
 • definisanje cilja, svrhe i obima istraživanja
 • identificiranje uzorka i usposavljanje etičkih smjernica istraživanja
 • sprovođenje istraživanja
 • konsultacije s urednikom/icom istraživanja
 • redovna komunikacija s programski koordinatorom SOC-a u pogledu procesa rada i dostavljanja finalnog proizvoda

Pored toga, urednik/ca publiciranih rezultata istraživanja će biti u konsultaciji s autorom/icom istraživanja te će osigurati kvalitet teksta i dati smjernice za kreiranju preporuka ka relevantnim vlastima i institucijama, koje će dalje biti korištene za zagovaračke aktivnosti. Pored gore navedenih zadataka, autor/ica istraživanja će biti uključen/a u javno predstavljanje istraživanja u skladu sa dogovorom sa SOC-om. Za prevod istraživanja na engleski jezik će se pobrinuti SOC.

ROKOVI

 • od 29. 4. 2024. do 12. 5. 2024. razvijanje metodologije u skladu s gore navedenim zadacima
 • od 13. 5. 2024. do 30. 6. sprovođenje istraživanja te kompiliranje nalaza i rezultata
 • 30. 6. 2024. do 15. 7. 2024. rad na tekstu istraživanja s urednikom_icom istraživanja
 • 26. 7. 2024. finalni rok za dostavljanje konačnog teksta istraživanja

Napomena: SOC će s autorom/icom istraživanja naknadno, nakon odabira i zaključenja Ugovora, dogovoriti dodatne rokove za dostavljanje nacrta tekstova gore navedenih zadataka, pregled i odobrenje istih kako bi u svakom slučaju imali finalne dokumente do gore navedenih datuma.

POTREBNE VJEŠTINE

 • Autor/ica mora imati iskustvo u vođenju i provođenju istraživanja, izradi metodologije, te analizi i kompiliranju podataka.
 • Autor/ica mora biti dobro upoznata s ljudskim pravima LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, odnosno sanjihovim položajem.

Molimo Vas da Vašu biografiju, motivaciono pismo i finansijsku ponudu dostavite na [email protected], najkasnije do 25. aprila 2024. godine (12:00h).