Glasovi LGBTIQ+ vjernica i vjernika: Poziv na dijalog vjerskih zajednica i LGBTIQ+ zajednice – zbornik radova

Zbornik koji se nalazi pred vama pionirskog je karaktera, a jedna od njegovih temeljnih nakana jeste doprinijeti pokretanju detabuizacije javnog govora o postojanju LGBTIQ+ vjernica i vjernika u bh. društvu, a posredno i u čitavoj regiji, što je važna sastavnica humanizacije svakog, pa i našeg društva.

Naime, u dramatičnoj i često bolnoj potrazi za miroljubivom i plodnom koegzistencijom religijske i kvir pripadnosti u svom životu, naprosto u svim damarima svog bića, LGBTIQ+ vjernice i vjernici su u najvećem dijelu svijeta, baš kao i kod nas, još uvijek najčešće prepušteni sami sebi. Neskrivena skepsa ili otvoreno protivljenje, u najboljem slučaju podsmijeh, ravnodušnost ili nevjerica, stav je koji ih dočeka u religijskim zajednicama, ali često i u samoj LGBTIQ+ zajednici, usude li se otvoreno progovoriti o razdirućem izazovu s kojim se iz dana u dan znaju godinama suočavati, pribjegavajući različitim strategijama preživljavanja.

Utjecaj vjerskih institucija u oblikovanju diskursa i javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana je neosporan, što suočavanje s postojećim predrasudama i zabludama čini još važnijim. Istraživanje Sarajevskog otvorenog centra o stavovima javnog mnijenja u BiH prema homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti iz 2023. godine pokazalo je da 38,7% građana/ki vjeruje da bi stavovi vjerskih zajednica trebali biti uzeti u obzir pri donošenju zakona koji se odnose na ljudska prava LGBTI osoba, što ukazuje na značajan uticaj religijskih zajednica na oblikovanje javnog mišljenja u ovoj oblasti.

Nadamo se da će ovaj zbornik biti vrelo osnaženja, nadahnuća i ohrabrenja za sve LGBTIQ+ vjernice i vjernike, poticajan povod za nove susrete, razgovore i pothvate kako aktivističkog tako i akademskog karaktera kad je riječ o položaju i pravima LGBTIQ+ vjernica i vjernika u religijskim zajednicama, LGBTIQ+ zajednici i naposljetku općenito u društvu, sve u svemu da će u konačnici doprinijeti kvir uključivoj preobrazbi religijskih zajednica, i to za početak tako što će potaknuti prve korake na putu istinskog dijaloga religijskih zajednica i LGBTIQ+ zajednice u samoj Bosni i Hercegovini, ali posredno i u čitavoj regiji.

Preuzmi publikaciju

Uredništvo: Alen Kristić & Amina Imamović