Sarajevski otvoreni centar u 2016: pregled godine promjena i uspjeha

Godinu, koja je na samom izmaku, obilježili su neočekivani događaji i promjene na svjetskoj razini. Od Brexita do Trumpa, od nastavka rata u Siriji do ubistva ruskog ambasadora, nije nedostajalo događaja koji ulijevaju strah od bliske budućnosti koja sve više počinje ličiti distopijskoj realnosti iz popularnih romana i filmova.

U liniji (ne)očekivanih događaja jedan zauzima centralno mjesto: predavanje zahtjeva BiH za članstvo u Evropskoj uniji početkom godine. U tom svjetlu, pored neprocjenjivog djelovanja senzibiliziranih i podržavajućih pojedinaca_ki unutar institucija, možemo posmatrati i značajne pomake na polju unapređenja ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba. Pitanja koja Sarajevski otvoreni centar zagovara niz godina, a koja se tiču prava LGBTI osoba konačno dolaze na dnevni red institucija u Bosni i Hercegovini. Zakonske izmjene i donošenje LGBT inkluzivnih politika stoga pred SOC stavljaju još zahtjevniji zadatak: da pratimo njihovu implementaciju, te da dalje zagovaramo u oblastima u kojima još uvijek nema pomaka: obrazovanje, zdravstvo, oblast rada i zapošljavanja, prava trans*osoba, i istospolne zajednice.

U oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena, kratkotrajno nas je obeshrabrilo neusvajanje izmjena i dopuna Zakona o Vijeću ministara BiH, kao i propuštena šansa da Prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, kojim bi se uvela izborna kvota od 50% uz naizmjenično redanje kandidata i kandidatkinja, prođe dalje. Ni dalje nije riješeno pitanje sigurnih kuća, a dodatno je obeshrabrujuća činjenica da je ovo bila godina u kojoj desnica sve više zadire u oblast reproduktivnih prava žena širom svijeta, a naročito u regiji.
S druge strane, uz pomoć vanjskih saradnika_ca, uspjeli_e smo razviti nekoliko rješenja koja se tiču prava žena, prvenstveno u oblasti rada, te u institucionalnim rješenjima za poboljšanje stanja ravnopravnosti spolova na nivou kantona u FBiH.

U organizacionom smislu, 2016. godina je donijela promjene osoblja te unutrašnje strukture. Pored odlaska izvršnog direktora Saše Gavrića u nove profesionalne izazove, ove godine smo u drugim poduhvatima poželjele_i sreću finansijsko-administrativnom koordinatoru Feđi Bobiću i programskoj koordinatorici za rad sa zajednicom, Naidi Kučukalić. S druge strane, poželjele_i smo dobrodošlicu novom članu i članici tima: rukovoditeljici finansija i administracije Marini Jovović, i koordinatoru za rad sa zajednicom, Nikoli Kuridži. Dvije «stare» članice tima, Maja Lukić-Schade i Vladana Vasić, nastavljaju dalje svoj rad u SOC-u kao programska i rukovoditeljica zagovaranja.

Naredna godina će, pored programskih aktivnosti, donijeti i dva značajna procesa: programsku evaluaciju posljednje dvije godine rada SOC-a, te strateško planiranje za period 2018-2020 za koje se već ozbiljno pripremamo.

U nastavku vam donosimo naše istaknute uspjehe tokom prošle godine.

 

Zakon o zabrani diskriminacije i zaštita od diskriminacije
Tokom godine, usvojene su izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH, Izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH s Akcionim planom realizacije prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u Bosni i Hercegovini usvojen je u državnom parlamentu, a Ministarstvo za ljudska prava Bosne i Hercegovine pokrenulo je procese izrade dva značajna javno-politička dokumenta: Strategija za borbu protiv diskriminacije i Strategija ljudskih prava. Tokom godine, provodile su se i mjere iz godišnjih operativnih planova entiteta za implementaciju GAP-a koje su se odnosile na LGBT prava. SOC je dao svoj aktivan doprinos svakom od ovih procesa, te aktivno zagovarao za uvođenje načela zabrane diskriminacije u druge pravne propise.

Konačno zločin iz mržnje u Krivičnom zakonu Federacije BiH
Sarajevski otvoreni centar u okviru Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje od decembra 2012. godine radi na podizanju svijesti javnosti, ali i predstavnika_ca institucija o štetnosti krivičnih djela počinjenih iz mržnje i njihovim dalekosežnim posljedicama po bh. društvo, te je u toku 2013. godine izradio i prijedlog amandmana kojima se pored krivičnih djela počinjenih iz mržnje, adekvatno reguliše i izazivanje mržnje i netrpeljivosti.

Šest godina poslije RS-a i Brčko distrika, konačno i FBiH ima zločin iz mržnje u svom krivičnom zakonu, koji uključuje i seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao osnove.

Specijalni izvještaj o stanu ljudskih prava LGBT osoba u BiH ugledao svjetlo dana
Još od 2013. godine SOC, zajedno sa nekoliko drugih organizacija koje se bave ljudskim pravima, uputio je prijedlog za izradu Specijalnog izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Tri godine poslije, objavljen je i prezentiran izvještaj koji predstavlja sveobuhvatno istraživanje statusa i prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini i sadrži podatke i informacije dobijene od javnih vlasti, nevladinih organizacija, akademskih stručnjaka, kao i primjere iz prakse Institucije ombudsmena.

Naglašavamo da je ovo prvi izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH koji je izradila neka domaća institucija, te da  – među brojnim preporukama –  sadrži i preporuke da se reguliše pitanja istospolnih zajednica i pokrivanja procesa prilagodbe spola kroz zdravstveno osiguranje. 

Osvajanje javnog prostora i podstrek LGBTI aktivistima_kinjama
Borbu za ljudska prava ove godine smo vodile_i i u javnom prostoru. Osvajale_i smo ga ne samo radi pitanja koja se tiču prava žena i LGBTI osoba već i zbog solidarnosti sa drugim građanskim/radničkim inicijativama i pitanjima koja se tiču svih građana_ki. Pored mnogobrojnih koje smo organizovale_i ove godine, ističemo dva: performans povodom Coming out dana, te marš za dan ljudskih prava pod nazivom Ljudska prava na agendu.

Veliku podršku u ovim procesima, pored drugih organizacija, dali_e su i naši_e vrijedni_e aktivisti_kinje, kao i članovi_ce LGBTIQ zajednice.

Interspolnost: otvaranje debate u BiH
Želeći da pošaljemo jasnu poruku da kao organizacija želimo biti mjesto sigurnog prostora i za interspolne osobe, pored uključivanja interspolnosti u strateški plan, dodale_i smo i slovo «i» u naziv našeg web-portala. Objavili_e smo i predstavile_i prevod publikacije Vijeća Evrope pod nazivom «Ljudska prava i interspolne osobe», s namjerom da ova publikacija potakne dalja istraživanja i dijalog, naročito između pravne i medicinske stručne javnosti, te da pitanja interspolnosti budu ravnopravno zastupljena u javnom prostoru, kroz ljudskopravaški diskurs.

Zakon o sportu BiH
Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o sportu, BiH se može pohvaliti da je po prvi put regulisala pitanje ravnopravnog učešća žena u Vijeću za sport te pitanje rodno odgovornog budžetiranja i zabranu diskriminacije po svim osnovima uključujući i invaliditet, starosnu dob, seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao i spolne karakteristike.

 

Protekla godina nam je bila godina promjena i uspjeha.
Želimo da nam naredna bude još uspješnija, a svim svojim partnerima_cama, saradnicima_cama, kao i podržavateljima_cama i prijateljima_cama sretnu Novu 2017. godinu!