SAŠA GAVRIĆ: Odlazim zadovoljan i ponosan na sve što smo uradili

soc tim
Tim Sarajevskog otvorenog centra

Ljeto 2016. nam donosi interne promjene. Saša Gavrić i Feđa Bobić napuštaju Sarajevski otvoreni centar, a Emina Bošnjak postaje nova izvršna direktorica organizacije.

Nakon pet godina intenzivnog rada, juli 2016. nam donosi značajne interne promjene. Jedan od osnivača organizacije i dosadašnji izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra, Saša Gavrić, odlučio je krenuti u nove poslovne izazove.

“Sarajevski otvoreni centar je u proteklih pet godina, od maja 2011. kada smo krenuli sa profesionalizacijom organizacije i programa, prošao dinamičan period. Bila mi je čast što sam imao priliku da razvijem jednu od najuglednijih organizacija civilnog društva, koja je prepoznata po svojim aktivnostima za ravnopravnost spolova i LGBTI osoba”, kazao je Saša povodom predstojećih promjena.

Saša je u maju 2011. otišao sa svog prethodnog radnog mjesta i u potpunosti se fokusirao na izgradnju SOC-a. Od maja 2011. pa do danas, organizacija je prošla različite faze razvoja: od naglog rasta, preko sazrijevanja do stabilizacije. SOC je danas feministička organizacija za ljudska prava, prepoznata po svojim programima za ženska i ljudska prava LGBTI osoba. SOC nudi programe osnaživanja, psiho-socijalne i pravne podrške LGBTI osobama, prati procese donošenja javnih politika i ravnopravnosti spolova te proaktivno predlaže zakonska i javnopolitička rješenja za ravnopravnost spolova i LGBTI osoba. Jedinstveni edukativni programi, kao što su seminari i treninzi za policiju, sudstvo i tužilaštva, ali neformalni programi kao što su škole za mlade novinare_ke i pravnike_ce i Feministička skola prepoznati su širom BiH. Od velikog značaja su i medijski i kulturni programi koji se tokom godine produciraju, dostižući vidljivost od nekoliko miliona gledatelja_ica/slušatelja_ica/čitatelja_ica.

“Naročito ponosan sam na činjenicu da smo pitanja vezana za prava LGBTI osoba postavili na pravo mjesto – u institucije. Institucionalno ignorisanje je zaustavljeno. Izmjenama zakonodavstva omogućili smo dostupnost bazične zaštite od nasilja i diskriminacije, te smo pokrenuli pionirske strateške tužbe pred bh. sudovima. U protekle dvije godine postali smo i jedan od ključnih aktera civilnog društva kada je ravnopravno učešće žena u politici u pitanju”, naglašava Saša.

Zajednom sa Sašom, a nekoliko sedmica kasnije, odlazi i Feđa Bobić, dosadašnji finansijski koordinator Sarajevskog otvorenog centra. Iako više neće raditi za Sarajevski otvoreni centar, obojica će kroz rad u tijelima udruženja (Skupštini, Upravnom odboru) ostati vjerni organizaciji te tako podržavati tim i daljnji razvoj.

Nova izvršna direktorica organizacije od sredine jula 2016. postaje dosadašnja programska rukovoditeljica, Emina Bošnjak. Zajedno sa Eminom radiće i tri rukovoditeljice: Maja Lukić Schade, nova rukovoditeljica programa, Vladana Vasić, rukovoditeljica zagovaranja i Marina Jovović, naša nova saradnica, koja će od 1. avgusta postati rukovoditeljica finansija. Njih četiri, zajedno sa ostalih sedam koordinatorica_a, nastavljaju borbu za ravnopravnost spolova i LGBTI osoba.

“Čast mi je što su Upravni odbor i Skupština prepoznali moj rad i posvećenost. Biće to velika odgovornost, ali se istovremeno radujem što ću voditi vrijedan i hrabar tim kroz nove izazove. Pred nama ostaje borba za pravno priznavanje istospolnih zajednica života, kao i adekvatno zakonsko regulisanje prilagodbe spola. Uključivanje LGBTI tema u obrazovni sistem, LGBTI osobe u oblasti rada i zapošljavanja te daljnje osnaživanje LGBTI osoba će se naći na listi mojih prioriteta. Takođe se radujem i novim aktivnostima koje će doprinijeti ravnopravnom položaju svih žena u BiH. Pored političke participacije, radićemo i na sistemskim rješenjima kada su u pitanju javne politike na nivou kantona”, kazala je Emina.

Cijeli SOC tim se zahvaljuje svim podržavateljima_icama i saradnicima_ama.

Nastavimo zajedno borbu za ravnopravno i srećnije bh. društvo!