Usvajanjem Izvještaja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH konačno počinje realizaciju i mjera za smanjenje diskriminacije LGBTI osoba

indeksirajDom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na svojoj 22. Sjednici, između ostalog, usvojio je i Izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH s Akcionim planom realizacije prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u Bosni i Hercegovini, čiji je sačinilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Zakonom o zabrani diskriminacije i Pravilnikom o načinu prikupljanja podataka o predmetima diskriminacije u Bosni i Hercegovini propisano je da su nadležne institucije u Bosni i Hercegovini dužne redovito voditi evidencije o svim slučajevima prijavljene diskriminacije i prikupljene podatke dostavljati Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u pogledu prava LGBTI osoba kroz ovaj Izvještaj ogledaju se u prikupljanju podataka o kršenju prava LGBTI osoba, te djelovanja u pravcu zaštite istih. Prikupljanje podataka prvenstveno se odnosi na redovne izvještaje Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH u kojima su evidentirani slučajevi diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije. Dalje, tu su podaci Ustavnog suda BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća te gender centara Federacije BiH i Republike Srpske. Aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u pogledu prava LGBTI osoba odvijale su se i u okviru rada Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU, kao i poduzimanja niza radnji na promociji i zaštiti prava LGBTI osoba.

Akcioni plan Vijeća ministara BiH sadrži 32 mjere i aktivnosti radi suzbijanja svih oblika diskriminacije u skladu s Izvještajem  o pojavama diskriminacije u BiH, koji je zasnovan  na podacima nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i podacima iskazanim u godišnjim izvještajima Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

Akcioni plan uključuje šest sljedećih mjera za smanjenje diskriminacije LGBTI osoba:

Inicirati izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti kako bi se omogućila medicinska promjena spola

Inicirati izmjene i dopune  Zakona o matičnim knjigama Brčko distrikta BIH

Usaglasiti odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o zabrani diskriminacije kojim se definiraju pojmovi seksualna orijentacija i rodni identitet

Izraditi Akcioni plan se smanjenje diskriminacija LGBT  osoba

Pokrenuti edukacije koje uključuju temu borbe protiv homofobije i predrasuda unutar institucija, a posebno sudija, tužitelja, policijskih službenika i državnih službenika o diskriminaciji LGBT osoba.

Inicirati izmijene  i dopune Krivičnih zakona entiteta BiH i BDBiH s ciljem uključivanja odredbe o zločinu iz mržnje i na temeljima seksualne orijentacije i rodnog identiteta

Ne smije se zanemariti ni uloga nevladinog sektora i napori da se uredi oblast ljudskih prava u BiH, a Sarajevski otvoreni centar je kroz aktivno učešće doprinio usvajanju samog Akcionog plana.

Važno je istaći da se usvajanjem ovog Izvještaja može pristupiti realizaciji mjera navedenih u akcionom planu kao i aktivnostima radi suzbijanja svih oblika diskriminacije u skladu sa Izvještajem.