Najava predavanja i feminističkih razgovora: Žene i muzeji

NJRF_08 zene i muzeji _FINAL_Zlatan DelićŽene i muzeji

Uvodničar/ke: Sarita Vujković, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske

Zlatan Delić, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

Aida Salketić, Cultural Heritage without Borders (CHwB)

Moderatorica: Aida Kalender, Akcija za kulturu

 

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo

02. decembar 2015, 18:00

 

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert, nastavlja sa održavanjem predavanja unutar trećeg ciklusa predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam. Osmo i posljednje predavanje III ciklusa, pod nazivom Žene i muzeji, biće održano u srijedu, 02. decembra ove godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH sa početkom od 18:00 sati.

Uvodničarke_i će biti Sarita Vujković, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske; Zlatan Delić, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH; Aida Salketić, Cultural Heritage without Borders (CHwB), a razgovorima će moderirati Aida Kalender, Akcija za kulturu.

Koristimo ovu priliku da feminističkim razgovorima otvorimo pitanje da li muzeji vrše sistematsko nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini, šta je u pozadini tog simboličkog nasilja, ukoliko postoji, te da artikulišemo potrebu za online muzejom žena.

Isti dan, promovišemo i drugo izdanje knjige koja se bori protiv nasilja zaborava – Zabilježene. Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku. Prošlo je više od godinu dana kako knjiga Zabilježene živi. Brojne osobe, koje su direktno ili indirektno povezane sa knjigom, javljale su se hvaleći naš rad ili ga dobronamjerno kritikujući. U međuvremenu su autorice određenih poglavlja i same dolazile do novih podataka. Sve osobe koje dođu dobiće primjerak dopunjenog izdanja knjige.

Realizaciju događaja podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Fondacije Friedrich Ebert.

Više o trećem ciklusu možete pronaći ovdje, a više o svakom predavanju i razgovoru iz prvog i drugog ciklusa potražite prateći ovaj link.

 

Ilustracije koje će pratiti najave svih predavanja i feminističkih razgovora, djelo su mlade sarajevske umjetnice Sunite Fišić. Njene radove možete pogledati na Facebook stranici Sunita Fisic Illustration.