Oznaka: III ciklus predavanja i feminističkih razgovora

Žene postaju direktorice muzeja koji propadaju jer u tom sektoru nema novca

Posljednje predavanje u okviru serije predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam održano je u srijedu, 2. decembra, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, a tema diskusije koja je obilježila kraj trećeg ciklusa ovih predavanja bila je Žene i muzeji.

Najava predavanja i feminističkih razgovora: Žene i muzeji

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert, nastavlja sa održavanjem predavanja unutar trećeg ciklusa predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam. Osmo i posljednje predavanje III ciklusa, pod nazivom Žene i muzeji, biće održano u srijedu, 02. decembra ove godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH sa početkom od 18:00 sati.

Najava predavanja i feminističkih razgovora: Queer teorija i klasični jugoslavenski film

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert, nastavlja sa održavanjem predavanja unutar trećeg ciklusa predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam. Sedmo predavanje, pod nazivom Queer teorija i klasični jugoslavenski film, biće održano u petak, 20. novembra ove godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH sa početkom od 18:00 sati. Predavač će biti Nebojša Jovanović, koji izučava jugoslavenski film u svjetlu feminističke filmske teorije.