Druženja za LGBTI zajednicu: Spolno prenosive infekcije

U Sarajevskom otvorenom centru smo 03.11. imale_i priliku da više naučimo o spolno prenosivim infekcijama i njihovoj prevenciji, te mogućnostima za sretan i ispunjen život sa dijagnozom spolno prenosive infekcije.

Sa nama je bio Dejan Filipović, iskusni peer edukator, koji je na zanimljiv i opušten način podijelio izuzetno važne informacije za zdrav i uspješan život svih osoba.

Poražavajuća je stigma koju osjećaju osobe sa spolno prenosivim infekcijama, posebno oni sa virusom HIV-a i AIDS-om. Kroz ovo predavanje i razgovor smo ponovile_i da rizične grupe ne postoje, već samo rizična ponašanja i koja su to ponašanja zapravo.

Dejan je okupljenima pokazao primjere simptoma spolno prenosivih infekcija, kao i sve moguće načine širenja spolno prenosivih infekcija.

Poseban naglasak smo stavile_i na manje spominjanje infekcije, posebno na Hepatitis B i C te njihovo suzbijanje i liječenje.

Bilo je riječi i o predrasudama koje HIV pozitivne osobe trpe i u samoj LGBTI zajednici. Jedan od učesnika je primjetio da je čak i od osoba koje su načelno prijateljske čuo diskriminirajuće komentare o HIV pozitivnim osobama. Čini se da je potrebno više raditi na razbijanju ovakvih predrasuda i diskriminatornih praksi.

Nadamo se da će se u skladu sa potrebama za sličnim edukacijama i razgovorima o temama vezanim za zdravlje ovakva druženja češće organizovati i na drugim mjestima.

U susret 01.12. – Međunarodnom danu borbe protiv AIDS-a, objavljujemo ovaj tekst u nadi da će podizanje svijesti o spolno prenosivim infekcijama nezaustavljivo rasti, a da će se stigmatizacija smanjivati.