Druženja za LGBTI zajednicu: Predstavljeni prvi rezultati o potrebama LGBTI zajednice u Bosni i Hercegovini

U petak, 22.09.2017. organizovano je preliminarno predstavljanje istraživanja o potrebama LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini. Istraživanjem je obuhvaćena čitava BiH.

Sa obzirom na to da je istraživanje koncipirano tako da pokriva mnoge aspekte života LGBTI osoba, željeli_e smo da rezultati budu prvo predstavljeni LGBTI zajednici.

Amar Numanović je uradio analizu rezultata istraživanja i na zanimljiv i sadržajan način ih predstavio našoj zajednici.

Posebno interesantan podatak iz ovog istraživanja je taj da veliki broj LGBTI osoba žive u trajnoj zajednici sa svojim partnerima_icama i žele da svoj odnos ozvaniče kada to bude moguće.

Bile_i smo iznenađeni i podatkom da više od 15 % osoba koje su učestvovale u istraživanju doživljava diskriminaciju unutar same LGBTI zajednice, na čemu moramo svi_e zajedno više da radimo jer je takav podatak poražavajući.

Ostali podaci će biti dostupni u publikaciji koja će uskoro biti objavljena.

Nakon samog predstavljanja nastavile_i smo da razgovaramo o podacima i potrebama naše zajednice, iako smo heterogena zajednica različitih potreba iz naših razgovora i samog istraživanja su se iskristalisale potrebe, problemi i težnje. Ono što se moglo zaključiti kroz neformalni razgovor, nakon samog predstavljanja rezultata, jeste da većina potreba LGBTI zajednice nije zadovoljena, posebno je zabrinjavajuće da mnogi_e ne izlaze iz svojih domova bez velike potrebe i da izbjegavaju sredstva javnog prevoza. Moramo naglasiti da je ovo takođe dio LGBTI zajednice koja je već dovoljno osnažena da učestvuje na događajima ovakve prirode, o onima koje_i žive potpuno u ormaru možemo samo nagađati.

Kroz razgovor smo zaključile_i da su hormoni koje transrodne osobe koriste teško dostupni i preskupi, da je nedostupnost bilo kojeg dijela tranzicijskog procesa za trans osobe ogroman problem i da je nasilje nad trans ženama eskaliralo.

Na nama je da ove rezultate uputimo na prave adrese i da se za LGBTI prava i slobode borimo na sve dostupne načine. Put ka ostvarivanju naših potreba, zahtjeva i želja je svakako dug ali jedini kojim možemo postići život kakav zaslužujemo.

Ukoliko želite da učestvujete u našim događajima, da pomognete sa osmišljavanjem novih ili imate neke ideje za dalji razvoj LGBTI zajednice u BiH pišite na: [email protected]