Pregled predavanja – Feministička škola 8. juni 2019.

U subotu 8. juna, održana su uvodna predavanja u okviru Modula 3 – Feministička ekonomija. Predavačica nam je bila doktorica nauka Tatjana Đurić Kuzmanović – profesorka ekonomije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Njena ključna predavačka i istraživačka područja su feministička razvojna ekonomija, nacionalna ekonomija, poslovno okruženje, porodično preduzetništvo i rodno budžetiranje. Doktorirala je na Politici privrednog razvoja 1992. godine na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a 2004. godine specijalizirala je Feminističku razvojnu ekonomiju na Institutu društvenih studija u Hagu.

Predavanje se sastojalo iz dvije tematske cjeline. U prvom djelu predavanja predstavio se razvoj feminističke ekonomije kao škole mišljenja, naučne i nastavno pedagoške discipline i objasnila njena ključna područja, epistemološki i metodološki dometi, izazovi, ali i otpori sa kojima se suočava.

U drugom dijelu predavanja se feministički ekonomski kontekstualni pristup koristio u objašnjavanju ekonomskog nasilja nad ženama i muškarcima u procesima neoliberalne finansijalizacije, marketizacije i ekonomizacije sa kojima se Srbija i zemlje iz neposrednog okruženja suočavaju kao (polu)periferijalne ekonomije i (post)konfliktna društva. Identifikovale su se strukture moći koje, utemeljene na logici kapitala i neoliberalne države na poluperiferiji svjetskog sistema i njima svojstvenih patrijarhalnih rodnih režima, združenim djelovanjem reprodukuju podređenost žena. Posebna pažnja posvetila se neoliberalnoj instrumentalizaciji feminizma u promovisanju preduzetništva kao emancipatorske prakse za žene i ukazalo se na rodnopristrasan tretman i mizoginiju prema ženama na primjeru sitnog supružničkog i porodičnog preduzetništva.

U zaključnom dijelu predavanja pokazalo se da feministička ekonomija doprinosi cjelovitijem razumjevaniju rodne dimenzije ekonomskih i poslovnih upravljačkih procesa, obrazaca i njihovih implikacija u razdoblju ekonomskog restrukturiranja i društvene transformacije, kao i oblikovanju djelotvornijih alternativnih rodnih ekonomskih politika i feminističkih strategija otpora, strateških partnerstava i sestrinstava.

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).