Oznaka: feministicka skola

Pregled predavanja – Feministička škola 15. juni 2019.

U subotu 15. juna, održana su predavanja u okviru Modula 3 – Feministička ekonomija. Predavačica nam je bila doktorica nauka Jasna Kovačević, sa Katedre za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs za upis pete generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić u 2019. godini

Ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz tri teorijsko-praktična modula pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti. Škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koju će polaznice/i slušati od aprila do juna.

Od fenomenalnih žena do univerzalne mjere „'ta će ona“

Povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Opća biblioteka “Muhamed Kantardžić” iz Breze, Udruženje žena Jadar iz Konjević Polja i Sarajevski otvoreni centar organizovali su razgovore o tome kako se žene nose sa političkom, ekonomskom i kulturnom stvarnošću, te kako njihova profesija utiče na njihov privatni život. Publika je imala priliku da čuje lične priče … Continued

Kratki pregled predavanja: Feministička škola 14. april 2018.

U subotu, 14.04.2018. godine počela je Feministička škola Žarana Papić, sa četvrtom generacijom polaznica. Školu je otvorilo predavanje Modula 1 – Uvod u feminizam: historija, pojmovi, teorija, čija je voditeljica, Jasmina Čaušević, magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija, govorila o feminističkim studijama i njihovom odnosu sa normiranim i akademskim znanjem. Predavanje je počelo povijesnim … Continued

Konkurs za upis četvrte generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić

K O N K U R S za upis četvrte generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić u  2018. godini Sarajevski otvoreni centar je 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini. O školi: Ove … Continued

Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 08.04.

U subotu 8. aprila, od 10h do 15h, održana su prva predavanja u okviru prvog modula Feminističke škole Žarana Papić. Uvodno predavanje održala je Jasmina Čaušević, na temu: „Feminističke, ženske i queer studije  –  odnos sa normiranim i akademskim znanjem“. Kroz povezivanje aktivizma i teorije, predstavila je historijski pregled javljanja određenih studija – ženskih, feminističkih, LGBT/queer, rodnih … Continued

K O N K U R S za upis treće generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić

Sarajevski otvoreni centar objavljuje K O N K U R S za upis treće generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić u  2017. godini Sarajevski otvoreni centar je 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i … Continued