Oznaka: prava zena

Poziv na događaj: RAVNOPRAVNOST ZA SVE! Suprotstavljanje antirodnim akterima/kama i djelovanju protiv žena i LGBTIQ osoba

U periodu od 2015. do 2022. godine najmanje je 75 žena ubijeno u Bosni i Hercegovini, što ukazuje na alarmantne razine ovog fenomena u našem društvu. Prema određenim analizama, 40 posto svih ubistava u zemlji rezultat je femicida. Unatoč povećanom javnom, medijskom i političkom interesu za ovu temu, femicid ostaje značajan problem, a sveobuhvatno adresiranje … Continued

Narandžasti izvještaj 7: Izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2021. godini

Pred vama je još jedan Narandžasti izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini za period od početka do kraja 2021. godine. Izvještaj nastoji da doprinese oblasti ljudskih prava žena u BiH kroz tačne, precizne i pravovremene informacije kroz četiri poglavlja, odnosno oblasti. Te oblasti su osnovni fokusi djelovanja samog Sarajevskog otvorenog centra … Continued

„I kad malo bolje pogledaš, žene su nevidljive!“ – kampanja za jačanje političkog učešća žena u BiH

Iako Izborni zakon BiH propisuje minimalno 40% predstavnica manje zastupljenog spola na izbornim listama, realnost pokazuje da u prosjeku u bosanskohercegovačkim parlamentima/skupštinama učestvuje samo 20% žena. Rodni jaz u odlučivanju je još izraženiji u strukturama izvršne vlasti, gdje je učešće žena skoro zanemarivo, iako one čine više od polovine bh. stanovništva. Niz je prepreka na … Continued

Poslali_e smo amandmane na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH

Trenutno je otvorena javna rasprava za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, što smo iskoristili_e da predložimo naše amandmane kojim bi se unaprijedio položaj LGBTI osoba i žena u Bosni i Hercegovini, usklađivanjem Krivičnog zakona sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja … Continued

Čitanja u izolaciji: FEMINIZAM

Sarajevski otvoreni centar je kroz svoj rad na pravima žena izdao veliki broj knjiga, udžbenika i publikacija s ciljem edukacije i širenja ideje feminizma. Neke od njih su ti možda završile u bookmarku i potpuno su zaboravljene, za neke nisi imala_o vremena uprkos dobroj volji, neke si već pročitala_o ali je to bilo mnogo davno, a za neke nisi nikad ni čula_o. U svakom od ovih slučajeva, sada je savršena prilika da pročitaš bar neke od njih.

Obrazovanje i učešće žena na tržištu rada – Narandžasti izvještaj 2016 – 2019

Kroz naš Narandžasti izvještaj – godišnji izvještaj o stanju prava žena u Bosni i Hercegovini, bavile smo se i obrazovanjem žena i njihovim učešćem na tržištu rada. Tekst pročitajte u nastavku, a cijeli izvještaj dostupan je ovdje. Autorica: Delila Hasanbegović Oblast rada, zapošljavanja i pristupa resursima, tj. jednake mogućnosti na tržištu rada i sveukupnom ekonomskom … Continued

Pregled predavanja – Feministička škola 15. juni 2019.

U subotu 15. juna, održana su predavanja u okviru Modula 3 – Feministička ekonomija. Predavačica nam je bila doktorica nauka Jasna Kovačević, sa Katedre za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Pregled predavanja – Feministička škola 01. juni 2019.

U subotu 1. juna, održana su završna predavanja u okviru Modula 2 – Država, zakon i javne politike. Delila Hasanbegović, pravnica, govorila je o reproduktivnim pravima s osvrtom na širi koncept reproduktivne pravde