Oznaka: UPR

FACE TV: Stanje ljudskih prava u BiH

U saradnji sa Face TV Sarajevo, razgovarali_e smo o Izvještaju u sjeni za 3. ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH, ali i mnogim drugim temama vezanim za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. U emisiji su sudjelovale: Vladana Vasić, rukovoditeljica zagovoranja u Sarajevskom otvorenom centru, Vildana Džekman, aktivistkinja za ljudska prava … Continued

Univerzalni periodični pregled – Priručnik za organizacije civilnog društva u BiH

Predstavljamo vam priručnik čiji je cilj da posluži kao sveobuhvatan vodič za aktere civilnog društva koji žele da učestvuju u četvrtom ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda – jedinstvenom mehanizmu koji podrazumijeva pregled Vijeća za ljudska prava UN-a poštivanja ljudskih prava u sve 193 države članice UN-a. Prva dva poglavlja priručnika daju uvid u osnovne informacije o … Continued

Rasim Ibrahimagić: Nijedno ljudsko pravo nije apsolutno zagarantovano u BiH

U Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi jučer je upriličeno predstavljanje Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Tim povodom, UN u BiH i Koalicija organizacija civilnog društva pod nazivom “BiH Civil Society Initiative for UPR” (koordinirana od Sarajevskog otvorenog centra) organizirali su u Sarajevu praćenje uživo predstavljanja … Continued

Infografike s preporukama za poboljšanje stanja ljudskih prava u BiH

Predstavnici i predstavnice BiH Civil Society Initative for UPR, koalicije koju koordiniše Sarajevski otvoreni centar, prethodnog mjeseca su učestvovali_e na panelu o Bosni i Hercegovini u okviru predsesije kao dio trećeg UPR (Univerzalni godišnji pregled) ciklusa u Ženevi, gdje se govorilo o implementaciji preporuka iz prethodnog UPR ciklusa i trenutnom stanju ljudskih prava u Bosni … Continued

SOC učestvuje na UPR predsesiji u Ženevi

Rasim Ibrahimagić govorit će ispred Sarajevskog otvorenog centra (SOC) na panelu o Bosni i Hercegovini u okviru predsesije kao dio trećeg UPR (Univerzalni godišnji pregled) ciklusa, a koji će se održati početkom oktobra u Ženevi.

PUBLIKACIJA: Izvještaj u sjeni za 3. ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH

Bosna i Hercegovina se u prethodne četiri godine suočila s mnogim izazovima koji su imali utjecaja na zaštitu ljudskih prava građana i građanki BiH – brojne nepravilnosti i pritužbe na izborni proces tokom općih i predsjedničkih izbora, nepoštivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, pitanje slobode okupljanja, prijetnje i napadi na novinare/ke i medije, rascjepkan … Continued

Info sesija – Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“

Jučer, 24.1.2019. godine, održana je prva info sesija u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra pod nazivom „Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“. Na ovoj info sesiji je predstavljen UPR ciklus, njegov značaj za unapređenje ljudskih prava, budući planovi i aktivnosti insitucija BiH, te organizacija civilnog društva u sklopu UPR ciklusa.

Održan sastanak predstavnika_ca organizacija civilnog društva povodom pripreme alternativnog izvještaja o stanju ljudskih prava u BiH

U prostorijama Sarajevskog otvorenog centra, 24.1.2019. godine je održan inicijalni sastanak predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva koje su pokazale interesovanje za učešće u pripremi alternativnog izvještaja o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj se podnosi Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) u sklopu trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava (UPR).