Infografike s preporukama za poboljšanje stanja ljudskih prava u BiH

Predstavnici i predstavnice BiH Civil Society Initative for UPR, koalicije koju koordiniše Sarajevski otvoreni centar, prethodnog mjeseca su učestvovali_e na panelu o Bosni i Hercegovini u okviru predsesije kao dio trećeg UPR (Univerzalni godišnji pregled) ciklusa u Ženevi, gdje se govorilo o implementaciji preporuka iz prethodnog UPR ciklusa i trenutnom stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Upućene su preporuke za unaprjeđenje stanja ljudskih prava u BiH, a od država članica UN-a očekujemo da upute Bosni i Hercegovini ove preporuke u okviru UPR procesa. U procesu zagovaranja prema stalnim misijama pri UN-u za najbolje preporuke našoj zemlji u oblasti ljudskih prava, predstavnici_e organizacija civilnog društva su koristili_e infografike/factsheets u kojim su predstavljene osnovne preporuke za poduzimanje mjera kojima bi se poboljšalo stanje ljudskih prava u BiH, a do kojih se došlo Izvještajem u sjeni za 3. ciklus unverzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH.

Pogledajte infografiku/factsheets na: BiH UPR factsheet