SOC učestvuje na UPR predsesiji u Ženevi

Rasim Ibrahimagić govorit će ispred Sarajevskog otvorenog centra (SOC) na panelu o Bosni i Hercegovini u okviru predsesije kao dio trećeg UPR (Univerzalni godišnji pregled) ciklusa, a koji će se održati početkom oktobra u Ženevi. SOC će zajedno sa drugim predstavnicima i predstavnicama civilnog društva u BiH govoriti o implementaciji preporuka iz prethodnog UPR ciklusa i trenutnom stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, te dati svoje preporuke za unaprjeđenje tog stanja.

Univerzalni periodični pregled (UPR) je jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u svim državama članicama UN-a, na način da se prikupljaju relevantne informacije od država članica, informacije koje prikuplja UN-ov Ured Visokog komesara za ljudska prava, te informacije drugih relevantnih subjekata poput organizacija civilnog društva.

Nakon predsesije u oktobru, u novembru slijedi sesija UPR radne grupe koja će raspravljati o preporukama na osnovu prikupljenih informacija. Države ne mogu „odbiti“ preporuke koje su im upućene, ali mogu objasniti kroz napomenu zašto ne podržavaju navedene preporuke.

Nakon prihvatanja preporuka slijedi implementacija istih sve do narednog UPR izvještaja koji će evaluirati rad na prethodno izdatim preporukama i kroz koji započinje proces prikupljanja novih preporuka.

SOC koordiniše neformalnu koaliciju od dvanaest organizacija civilnog društva iz BiH pod nazivom BiH Civil Society Initiative for UPR, čiji je dosadašnji rad rezultirao objavljivanjem Izvještaja u sjeni  za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH. Značajno je napomenuti da će osim SOC-a još tri organizacije članice ove neformalne koalicije govoriti na panelu u okviru UPR predsesije, a u pitanju su TRIAL International u BiH, Transparency International u BiH i My Right – Empowers people with disabilities.

Za više informacija o UPR i učešću SOC-a u trećem ciklusu možete pročitati na linku.