Info sesija – Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“

Jučer, 24.1.2019. godine, održana je prva info sesija u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra pod nazivom „Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“.

Na ovoj info sesiji je predstavljen UPR ciklus, njegov značaj za unapređenje ljudskih prava, budući planovi i aktivnosti insitucija BiH, te organizacija civilnog društva u sklopu UPR ciklusa.

Među govornicima bio je i Nj.E. Dr. Reinout Vos, Ambasador Kraljevine Nizozemske, Ivan Lupis, politički savjetnik Ujedinjenih nacija u BiH, Amela Hasić, šefica Odjela za pripremu izvještaja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, te Rasim Ibrahimagić, koordinator programa Sarajevskog otvorenog centra, naglasivši značaj UPR ciklusa i alternativnog izvještaja koji se podnosi Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) u svrhu unapređenja stranja ljudskih prava kroz Univerzalni periodični pregled (UPR).

Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava je jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u svim državama članicama UN-a, na način da se prikupljaju relevantne informacije od država članice, informacije koje prikuplja UN-ov Ured Visokog komesara za ljudska prava, te informacije drugih relevantnih aktera poput organizacija civilnog društva.

 

Ovu info sesiju je organizovao Sarajevski otvoreni centar u sklopu projekta kojeg finansira Vlada Kraljevine Nizozemske.