Oznaka: UPR

U susret UPR-u: nema pozitivnog pomaka u zaštiti ljudskih prava u BiH

Za predstojeći univerzalni pregled Bosne i Hercegovine pred Vijećem za ljudska prava UN-a, ispred bh. organizacija civilnog društva sačinjena su četiri izvještaja u sjeni. Sarajevski otvoreni centar svoj doprinos je dao za dva od četiri izvještaja u okviru neformalne koalicije za ljudska prava koja okuplja 30 organizacija civilnog društva iz BiH i u okviru Inicijative … Continued

Održana radionica o međunarnodnom zagovaranju sa naglaskom na Univerzalni periodični pregled

U četvrtak (27.02.) u Sarajevu je sa predstavnicima Fondacije Kuća ljudskih prava iz Ženeve, održana radionica koja je imala za cilj da organizacijama civilnog društva predstavi instrumente međunarodnog zagovaranja i izvještavanje o ljudskim pravima sa naglaskom na UPR. Florian Irminger, voditelj zagovračkog programa Fondacije Kuća ljudskih prava iz Ženeve i Lana Vego, regionalna koordinatorica, predstavili … Continued