Održan sastanak predstavnika_ca organizacija civilnog društva povodom pripreme alternativnog izvještaja o stanju ljudskih prava u BiH

U prostorijama Sarajevskog otvorenog centra, 17.1.2019. godine je održan inicijalni sastanak predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva koje su pokazale interesovanje za učešće u pripremi alternativnog izvještaja o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj se podnosi Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) u sklopu trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava (UPR).

UPR je jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava UN-a usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u svim državama članicama UN-a, na način da se prikupljaju relevantne informacije od država članica, informacije koje prikuplja UN-ov Ured Visokog komesara za ljudska prava, te informacije drugih relevantnih aktera poput organizacija civilnog društva.

Sastanku je prisustvovalo 10 organizacija civilnog društva, predstavljena je metodologija prikupljanja podataka, rokovi za pripremu izvještaja, te su inicijalno podijeljene oblasti u skladu sa specifičnom ekspertizom koju svaka od organizacija ima.

Ovaj sastanak je organizovao Sarajevski otvoreni centar u sklopu projekta kojeg finansira Vlada Kraljevine Nizozemske.