Zvanično podnesen UPR izvještaj u sjeni organizacija civilnog društva BiH

Kao što je najavljeno u decembru 2018. godine, Sarajevski otvoreni centar (SOC) se uključio u proces unapređenja zaštite ljudskih prava kroz mehanizam Ujedinjenih naroda – Univerzalni periodični pregled (Universal Periodic Review). Proces je započeo uspostavom neformalne mreže organizacija civilnog društva koje djeluju u cilju zaštite i promocije ljudskih prava u različitim oblastima. Neformalnu koaliciju, pod nazivom BiH Civil Society Initiative for UPR, čine sljedeće organizacije civilnog društva: Sarajevski otvoreni centar, Udruženje/Udruga BH novinari, Civil Rights Defenders, Fondacija CURE, Transparency International BiH, Zemlja djece u BiH, UG „Zašto ne“, Centar za promociju civilnog društva, Udruženje „Vaša prava BiH“, TRIAL International, MyRight – Empowers people with disabilities, te UG Otaharin.

U januaru 2019. su organizacije započele sa prikupljanjem podataka o stanju ljudskih prava iz oblasti svoga djelovanja. Svaka od organizacija civilnog društva je odabrala određeni broj preporuka koje su države članice UN-a uputile Bosni i Hercegovini u prethodnom UPR ciklusu iz oblasti u kojoj data organizacija ima ekspertizu, te su za iste sačinjeni podnesci sa osvrtom na ono šta je BiH uradila, a šta nije po pitanju tih preporuka. Oblasti koje su obrađene kroz ovaj izvještaj su ljudska prava djece, prava manjina, ravnopravnost žena, prava LGBTI osoba, prava žrtava porodičnog nasilja, žrtava ratnog seksualnog nasilja i torture, prava apatrida i tražilaca azila, prava osoba sa invaliditetom, zatim sloboda mirnog okupljanja i udruživanja, te sloboda medija.

Objedinivši podneske, sačinjen je zajednički podnesak – izvještaj u sjeni neformalne koalicije BiH Civil Society Initiative for UPR, koji će dati uvid o stanju ljudskih prava koja su prioritetna za Bosnu i Hercegovinu. SOC je u ime neformalne koalicije organizacija civilnog društva 28. marta 2019. godine podnio izvještaj tijelima UN-a. Izvještaj će uskoro biti dostupan javnosti putem web stranice Sarajevskog otvorenog centra na B/H/S i engleskom jeziku.

Ključni nalazi izvještaja bit će formulisani kroz infografike koje će služiti u zagovaračkim aktivnostima, a kojima će SOC, zajedno sa partnerskim organizacijama, pristupiti prema vladama stranih zemalja radi formulisanja novih preporuka za BiH.